Webinar Biodiversiteit op en rond het erf Nijkerk

Veel planten en diersoorten zijn uit het buitengebied verdwenen en veel soorten nemen nog steeds af. Erven en hun omgeving kunnen een goed leefgebied vormen voor verschillende diersoorten. Tijdens deze webinar op 16 juni geeft SLG tips hoe inwoners van Nijkerk hun erf en de omgeving aantrekkelijker kunnen maken voor verschillende diersoorten. Wat is nodig voor voedsel, nest- en schuilgelegenheid, bijvoorbeeld voor wilde bijen, vlinders en zangvogels? De online-bijeenkomst start om 19.30 uur. Deze webinar is een vervolg op de introductie op biodiversiteit die in mei wordt gegeven. Deze webinar is ook te volgen als je de vorige webinar niet hebt gezien. Deelname is gratis.

Landschap en ecologie

De webinar focust op de biodiversiteit in en rondom Nijkerk. We laten zien welke landschapselementen van oorsprong in het landschap voorkwamen, hoe ze verdwenen uit het landschap en op welke manier ze weer terug kunnen komen. Bij het inrichten en beheren van een erf of het landschap daaromheen is het zinvol om gebruik te maken van de oorspronkelijke elementen en streekeigen beplanting. Op deze manier wordt het leefgebied weer geschikt voor kritische, maar ook algemene soorten van het buitengebied, zoals de steenuil, kneu, zwartkop, haas en de egel, maar ook bijen, hommels en dagvlinders.

Biodiversiteitsproject Nijkerk

De webinar maakt deel uit van een biodiversiteitsproject in de gemeente Nijkerk. Zo worden vijf bijenoases aangelegd in de gemeente en richten we een Biodiversiteitswerkgroep op die de bijenoases gaat beheren. Tijdens de online-bijeenkomst krijgen deelnemers meer informatie over het vervolg van dit project.

Aanmelden

Aanmelden kan via onderstaand formulier. U ontvangt via e-mail een link om deel te kunnen nemen aan de bijeenkomst. In ditzelfde bericht ontvangt u een korte, eenvoudige instructie.

Kijk ook eens op: