Doe mee aan de praktijkcursus biodiversiteit in Beuningen

Lathyrusbij_Peter_Eekelder

Wilt u meer vogels, wilde bijen, vlinders en amfibieën op en rond uw perceel? Stichting Landschapsbeheer Gelderland organiseert op vrijdag 14 en vrijdag 28 juni twee inspiratieochtenden over biodiversiteit. Deelnemers zien op een prachtige locatie inspirerende voorbeelden hoe ze hun perceel aantrekkelijker kunnen inrichten voor meer dieren. Ze leren over inrichting en beheer van landschapselementen als bloemrijk grasland, heggen, knotbomen en poelen in het belang van allerlei dieren. Woont u in de gemeente Beuningen en wilt u graag iets extra’s doen voor dierlijke bewoners op uw grond? Dan bent u van harte welkom om deel te nemen. Er zijn geen kosten aan verbonden, dus wees er snel bij want vol is vol. Aanmelden kan via onderstaand aanmeldformulier.

Om verschillende redenen is de biodiversiteit sterk afgenomen, ook in de gemeente Beuningen. Recent onderzoek naar insecten heeft dat duidelijk laten zien. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Het landelijk gebied is namelijk steeds eenvormiger geworden met weinig ruimte voor bloeiende beplanting. Gelukkig kunt u zelf iets doen voor meer biodiversiteit op uw eigen perceel. Wij geven u graag tips en inspiratie.

Holle braamstengels prima nestplek voor wilde bijen

BoomhommelDoor vlinderstruik, vlier, braam en andere struiken met holle stengels gefaseerd te snoeien, kunt u bijvoorbeeld bijdragen aan natuurlijke nestgelegenheid van wilde bijen. Wilt u iets doen voor hommels? Een hoop stenen die u langere tijd laat liggen, is een prima plek voor een hommelnest. Ook allerlei kikkers vinden hier een geschikte schuilplek. Wist u dat een takkenhoop op een plekje achteraf van levensbelang kan zijn, bijvoorbeeld voor jonge vogels die het nest hebben verlaten maar nog niet goed kunnen vliegen. Onmisbaar voor tuinen met katten! Op de inspiratieochtend krijgt u tips en inspiratie om zelf aan de slag te gaan!

Inspiratieochtenden op 14 en 28 juni 2019

De eerste inspiratieochtend op 14 juni richt zich op aanleg en beheer van poelen, oeverbegroeiing, knotbomen en hakhout als leefomgeving voor amfibieën, reptielen, libellen, zangvogels en roofvogels. We bezoeken de Beuningse uiterwaarden waar diverse poelen voor de zeldzame kamsalamander liggen.
Tijdens de tweede inspiratieochtend op 28 juni is er aandacht voor aanleg en beheer van bloemrijk grasland, ruigte, heggen en hoogstambomen als leefomgeving voor wilde bijen, vlinders en vogels. Op de dijken groeien mooie en zeldzame planten, zoals aardaker, beemdkroon en ratelaar. Deelnemers krijgen uitleg over beheer van deze soortenrijke dijkbeplanting. De vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen (VLB) beheert een groot gedeelte van de dijken. Ook bezoeken we een natuurvriendelijk erf.

Praktische info

De ochtenden starten om 9.30 uur en duren tot uiterlijk 12.30 uur. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Aanvullende praktische informatie ontvangt u uiterlijk een week van te voren. De inspiratieochtenden starten vanaf het Dijkmagazijn aan de Dijk 41 in Beuningen.

Provincie Gelderland en de gemeente Beuningen financieren deze cursus.

Ook interessant

Help vogels en plant een vogelbosje met bessen

Biodiversiteitsplan voor bewoners in het buitengebied van Doetinchem

Gerrit Zeldenrust uit Haaften uitgeroepen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger 2021

Informatiedag over ecologisch beheer in Nijkerk op 23 oktober

Project Poelen.nu zet poelen op de kaart

veldleeuwerik

Infoavond oprichting Akkervogelwerkgroep Bommelerwaard op 7 oktober

Maaien met de zeis_ David van Haren

Webinar insect-vriendelijk maaibeheer en praktijkdag maaien met de zeis in Nijkerk

Poelen.nu praktijkdag in Berkelland