Biodiversiteit versterken in Beemte Broekland

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Wilde bijen, vlinders en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Hoe kunt u deze dieren op uw terrein helpen? Wat zijn bijvriendelijke bloemen? Om bewoners op weg te helpen start Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met de Buurt- en Belangenvereniging Beemte-Broekland in opdracht van de gemeente Apeldoorn een project voor meer biodiversiteit. Bewoners in het buitengebied van Beemte-Broekland kunnen zich nu aanmelden voor een biodiversiteitsplan.

Biodiversiteitsplan op eigen erf

Grondeigenaren in het buitengebied van Beemte-Broekland kunnen een gratis advies krijgen om de biodiversiteit op hun terrein te versterken. Dat kan bijvoorbeeld door het creëren van voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten. Dat kan met struiken en bomen die zorgen voor een langere bloeiboog of door het inzaaien van bloemrijke kruiden en het ophangen van nestkasten. Een adviseur van SLG maakt in overleg met de eigenaar een biodiversiteitsplan. Zo kunt u bijdragen aan een bloeiend bijenlandschap dat ook voor andere dieren een geschikte leefomgeving biedt. De beplanting, nestkasten en zaaigoed voor inheemse bijenbloemen kunt u met aantrekkelijke korting aanschaffen.  U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Veldbezoek

Na aanmelding voor deelname aan dit project krijgt de bewoner een veldbezoek door een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). SLG houdt zich hierbij strikt aan de landelijke richtlijnen van het RIVM. Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het erf, de grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan. Op een centrale uitdeeldag in het najaar ontvangen alle deelnemers hun plantmateriaal en nestkasten. Het zaaigoed wordt per post geleverd.

Bijenhotels en Bijenoases

Dit project maakt deel uit van een groter biodiversiteitsproject in de gemeente Apeldoorn. Samen met bewoners, bedrijven en organisaties wil de gemeente bouwen aan een bloeiend landschappelijk netwerk met aantrekkingskracht voor allerlei dieren én recreanten. Later dit jaar en volgend jaar zullen andere onderdelen starten zoals de oprichting van een Hoogstamfruitbrigade, een cursus Biodiversiteit voor bewoners, een inspiratieochtend biodiversiteit langs Klompenpaden en de aanleg van Bijenoases.

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn.

Filmpjes over SLG, het landschap en het boerenerf

Maak kennis met SLG en bekijk het filmpje

Presentatie over ontstaansgeschiedenis van het landschap 

Dit filmpje gaat over het landschap Wenum Wiesel


Presentatie over cultuurhistorische erfinrichting van het boerenerf

Veldbezoek

Geïnteresseerde grondeigenaren kunnen een vrijblijvend en kosteloos gesprek en beplantingsplan krijgen van een adviseur van SLG. Deze vertelt tijdens een bezoek op het erf wat er mogelijk is om de biodiversiteit en het landschap op het terrein te versterken. SLG houdt zich hierbij strikt aan de landelijke richtlijnen van het RIVM. In overleg met de grondeigenaar wordt een beplantingsplan opgesteld dat past binnen het landschapstype waarin men woont. Voorafgaand aan het veldbezoek, vragen wij u om u voor te bereiden en zelf te verdiepen in uw omgeving en na te denken over de inrichting van uw terrein.

Voorbereiding/huiswerk

Voorafgaand aan het advies vragen wij u om zich zo goed mogelijk voor te bereiden en daarna uw eigen wensen op papier te zetten. Het advies gaat over landschappelijke beplanting en niet over het inrichten van uw tuin. Gebruik hiervoor de speciale documenten die zijn ontwikkeld voor dit project.

 1. Als eerste vragen wij u om de speciale Maak je Erf Goed folder te lezen.
 2. Daarna kunt u met de volgende tools zelf aan de slag:
  Handreiking Beemte Broekland

  Schetspapier Beemte Broekland
  Fruitrassen voor Beemte Broekland
 3. Informatiebladen over dieren en biodiversiteit:
  Erfvogels
  Wilde bijen
  Vlinders
  Vleermuizen
  Biodiversiteit
 4. Als u zich verder wilt verdiepen, raden wij u nog de volgende informatie op onze website aan:
  Kaartviewer Basiskaart Landschap
  https://www.landschapsbeheergelderland.nl/uwerf/ecologie/
  https://www.landschapsbeheergelderland.nl/uwerf/landschapsbeheer-met-jaap-en-lex/
  https://www.landschapsbeheergelderland.nl/landschapsbrochures/

  Meer achtergrondinformatie:

  www.topotijdreis.nl/
  www.kaart.cc

Kijk ook eens op: