Bijzonder boek erfbeplanting Doetinchem

Samen met vrijwilligers van de Werkgroep Erfbeplanting hebben de auteurs van het boek Erfbeplanting rondom Doetinchem. De inrichting van historische boerenerven alle gegevens van historische boerenerven en streekgebonden erfinrichting verzameld. Het resultaat is een mooi boek van uitgeverij Matrijs met nostalgische verhalen en foto’s, informatie over de traditionele opbouw en inrichting van een boerenerf en praktische tips voor de erfeigenaar van deze tijd.

452groot

Een meidoornhaag als afrastering, de ramen van het kippenhok altijd op het oosten en hoogstamfruitbomen in de bongerd gezien vanuit het keukenraam. Deze beelden zijn karakteristiek voor het boerenerf, zoals dat tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw gebruikelijk was in de Achterhoek. De kennis over deze vaak streekgebonden karakteristieken wordt steeds schaarser. Nieuwe erfbewoners, de moderne tijd en vernieuwing dragen er aan bij dat het klassieke beeld van een streekeigen boerenerf steeds meer verloren gaat. In Erfbeplanting rond Doetinchem. De inrichting van historische boerenerven is een deel van deze geschiedenis onderzocht en in kaart gebracht. Een uitgebreide, historische schets van de boerenerven wordt getoond, waarbij nostalgie, de schoonheid van het oude boerenlandschap en de functionaliteit daarvan centraal staan. Bestel het boek op de website van uitgeverij Matrijs

Kijk ook eens op: