Wilde Bijenwerkgroep

De Wilde bijenwerkgroep zet zich om het landschap geschikt te maken voor wilde bestuivers. Daarbij gaat het gaat niet alleen om de wilde bij, maar ook andere bestuivers zoals vlinders, hommels en zweefvliegen. De vrijwilligers van de Wilde Bijenwerkgroep houden zich bezig met het bouwen van bijenhotels en met het zaaien en verspreiden van bijenbloemenzaad.
Wilde bijen hebben bloeiende planten nodig in de periode dat ze vliegen, van het vroege voorjaar tot in het late najaar. We spreken dan van een lange bloeiboog. Juni is voor bijen een moeilijke maand omdat er dan vaak onvoldoende bloeiende planten zijn. Daarom is divers zaaien belangrijk.

De Wilde Bijengroep houdt zich bezig met het bouwen van bijenhotels. In het voedselbos Parkse Gaard hebben zij een bijenhotel gebouwd, in voedselbos Park Ecovrede staat er één in de steigers. Bij de democratische school in Driel is er gebouwd aan een bijenhotel.

De werkgroep is rondgeleid in park de Wuurde en is plannen aan het maken met de buurtwerkgroep.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de werkzaamheden van de Wilde bijenwerkgroep? Neem dan contact op met de coördinator:

Naam: Dhr. K. Sparreboom
Email: Dhr. K. Sparreboom

Deze groep werkt in de gemeente Overbetuwe