Bijeenkomst 1 Ecologisch bermbeheer en monitoring

Waarom is monitoring belangrijk bij ecologisch bermbeheer? Hoe kun je gewenste vegetatietypen vertalen naar beheerpakketten, speciaal voor bermen?

Verzorgd door Ecogroen

Oogst bijeenkomst 1 op 6 feb 2020

Kijk ook eens op: