Bewonersavond voor een nieuw Klompenpad in De Hoven (geannuleerd)

klompenpad

Deze activiteit is geannuleerd. We volgen hiermee de richtlijnen van de Rijksoverheid i.v.m. het coronavirus.

Loopt u graag een blokje om? Bent u trots op de omgeving van de wijk De Hoven? Vindt u ook dat deze omgeving met de IJssel een prachtig Klompenpad zou kunnen opleveren? Op woensdag 18 maart is de startavond voor een nieuw Klompenpad in de Zutphense wijk De Hoven. De avond is bedoeld voor bewoners en geïnteresseerden die mee willen helpen om een Klompenpad te ontwikkelen en/of kennis hebben over de cultuurhistorie van het De Hoven. U bent van harte welkom. De startavond begint om 19.30 uur in kantine ZVV De Hoven, Molenweg 36 in De Hoven (Zutphen). De koffie staat klaar om 19.15 uur.

Tweede Klompenpad in Zutphen

Het initiatief voor een Klompenpad komt voort uit de wens om in de gemeente Zutphen aan de westzijde van de IJssel bij de wijk De Hoven de fiets- en wandelmogelijkheden te vergroten. In samenspraak met bewoners en Wijkraad willen Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), de gemeente Zutphen en andere partijen in het gebied een wandelroute realiseren die het landschap en de cultuurhistorie van De Hoven beleefbaar maakt.
Dit wordt met het Leestensche Broekpad het tweede Klompenpad in Zutphen.

Klompenpaden

In Gelderland en Utrecht zijn inmiddels 120 Klompenpaden ontwikkeld door SLG en Landschap Erfgoed Utrecht. De routes worden ontwikkeld en onderhouden samen met een groep lokale vrijwilligers. Klompenpaden zijn bewegwijzerde wandelroutes door (voormalig) agrarisch gebied. Liefst over onverharde paden dwars door het land van de boer, langs boerenerven en over landgoederen. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Het is de combinatie van natuur met cultuurhistorie die de Klompenpaden zo geliefd maken. Voor omwonenden brengt het een stukje geschiedenis van de eigen omgeving tot leven. Voor recreanten zijn de verhalen interessant maar zeker ook het avontuurlijke en boerenkarakter van de paden.

Bewonersavond

Op de startavond wordt het project toegelicht. Alle aanwezigen krijgen de kans om hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorische interessante objecten en hun ideeën voor de route aan te dragen. Op kaarten kunnen zij aangeven welke plekjes de moeite waard zijn te bezoeken en welke paden er vroeger door het buitengebied hebben gelopen. De informatie dient als basis voor de route. Een werkgroep (waarvoor men zich op deze avond kan aanmelden) bestaande uit bewoners en betrokken partijen, gaat vervolgens aan de slag met de realisatie van het Klompenpad.
Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl of onze Facebookpagina.

Ook interessant

Laorns Enkenpad: eerste Klompenpad in wandelgemeente Lochem

Doe inspiratie op voor het voorjaar in Landschapsnieuws!

Feestelijke opening van Klompenpad Kids in Nijbroek

klompenpad-welkomstbord

Bewoners welkom op startavond nieuwe Klompenpaden Park Lingezegen

Recordjaar voor Klompenpaden

Nieuw Klompenpad Eertbeeckse Beekpad gaat open

Klaas Drupsteen bewandelt Gelderse Klompenpaden op TV Gelderland

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws