Bewoners zetten Hellouw in het groen met streekeigen beplanting

Bewoners uit het buitengebied van Hellouw planten binnenkort meer dan 250 bomen en ruim 5600 struiken op hun erven. Dit is het resultaat van de beplantingsactie ‘Hellouw in het Groen’ van de gemeente West Betuwe en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 20 november om 11.00 uur bij de Meikampgraaf 9 in Hellouw op een speciaal ingerichte drive-through. Een ophaalservice van bomen en struiken voor een groener Hellouw!

Diersoorten profiteren van inheemse beplanting

In april was er een online informatiebijeenkomst. Daarna kregen 22 deelnemers een erfbezoek door een adviseur van SLG en ontvingen zij een beplantingsadvies voor hun erf of perceel. Door gebruik te maken van beplanting die hier van nature voorkomt in combinatie met goed ecologisch beheer profiteren diersoorten van het buitengebied hiervan, zoals steenuil, kneu, zwartkop, haas, egel, bijen, hommels en dagvlinders. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt het erf en het omliggende landschap meerwaarde wanneer er inheemse plantsoorten staan. Na de uitdeeldag gaan de inwoners in het buitengebied van Hellouw aan de slag en planten ze meer dan 250 laan-, knot- en fruitbomen en meer dan 5600 stuiken in de vorm van hagen, heggen en vogelbosjes op hun terrein.

Levend Landschap Hellouw

Het beplantingsproject Hellouw in het Groen is een vervolg op het project Levend Landschap Hellouw. Vorig jaar is Dorpsbelangenvereniging Hellouw in samenwerking met SLG gestart met het bewonersproject Levend Landschap. Hiermee worden landschapsprojecten door en voor bewoners opgezet, die het eigen karakter van Hellouw versterken en de recreatiemogelijkheden voor bewoners vergroten.

“Omgeving van ons dorp wordt mooier”

Stefan Vreeburg van Dorpsbelangenvereniging Hellouw over Hellouw in het Groen: “Onze vereniging merkt dat er steeds meer interesse komt voor de eigen woon- en leefomgeving. Vaak zijn de ideeën er wel, maar is er hulp nodig om het echt te gaan doen. Zo ook met het groen in en ons om dorp. Dat is de afgelopen jaren steeds minder geworden. Bomen worden gekapt en niet vervangen en groen moet makkelijk onderhouden kunnen worden. Hoe mooi is het dan nu te zien dat er zoveel inwoners dankzij dit initiatief extra bomen en groen gaan aanplanten! Met veel energie heeft SLG ons geholpen dit voor elkaar te krijgen. Er zijn mooie beplantingsplannen opgesteld samen met inwoners waardoor de omgeving van ons dorp mooier zal gaan worden.”

Het beplantingsproject wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente West Betuwe en de provincie Gelderland.

 

Ook interessant

Actie Vogelbosjes: ook in regio Achterhoek en Rivierengebied

Doe mee met Megchelen in het Groen

Doe mee met Breedenbroek – Voorst in het Groen

Inwoners Heumen plantten bomen en struiken voor landschap en biodiversiteit

Bewoners uit gemeente West Maas en Waal versterken biodiversiteit op hun terrein

Inwoners Heumen plantten bomen en struiken voor landschap en biodiversiteit

Bewoners en vakantieparken zetten Putten in het groen met streekeigen beplanting

Bewoners uit gemeente Zaltbommel versterken biodiversiteit op hun terrein