Bewoners welkom op uitwerkavond Levend Landschap Est

Ontwikkelen ommetje Est, toegankelijk maken Esterbos, inzaaien overhoekjes met bloemenmengsel voor bijen, stimuleren van aanleg hoogstamfruitbomen bij particulieren, insectenhotels en nestkasten maken en plaatsen met kinderen, oprichten historisch museum en aanleg inheemse beplanting in buitengebied. Dit is een greep uit de ideeën aangedragen door bewoners van Est op de ideeënavond van 23 mei j.l. Op de uitwerkavond Levend Landschap Est op donderdag 28 juni 2018 gaan we kijken hoe we deze wensen naar concrete resultaten kunnen brengen. De uitwerkavond begint om 20.00 uur in het dorpshuis Est, Dorpsstraat 12 in Est. De inloop met koffie en thee is vanaf 19.45 uur. Jong en oud is van harte welkom om te komen. Ook bewoners die niet aan de ideeënavond deelnamen zijn van harte welkom om mee te denken.

Est heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners is de Stichting Dorpstafel Est in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) gestart met het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen en waarbij zij onder begeleiding van SLG de projecten tot uitvoering brengen.

Samen aan de slag

Na de ideeënavond van 23 mei vindt de tweede bijeenkomst plaats, de uitwerkavond op donderdag 28 juni, waarop ideeën verder worden uitgewerkt. Tijdens de uitwerkavond bespreken we de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop in de grond te kunnen zetten? Wat kunnen bewoners zelf en waarbij is ondersteuning nodig? Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Energie bij bewoners voor de uitvoering van hun plannen is een voorwaarde voor succes. We gaan de ideeën verder uitwerken. Op deze avond ontstaan vaak werkgroepjes, die met elkaar aan de slag gaan om een idee uit te voeren. Dus wilt u ideeën uitgevoerd zien? Help dan meedenken op de uitwerkavond!

Contact

Bent u niet in de gelegenheid om naar de uitwerkavond op 28 juni te komen, maar wilt u wel samen met andere dorpsbewoners met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met de heer Ton De Wilde Koning van de Stichting Dorpstafel Est via e-mail of 06-45494656.

Levend Landschap Est wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Neerijnen en de Provincie Gelderland.

Ook interessant

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Zwolle

Inwoners bedenken ideeën voor Levend Landschap Rietmolen

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Wichmond

Doe ook mee met beplantingsproject Maasdriel in het Groen

Middelste bonte specht

Maar liefst 4 verschillende spechtsoorten ontdekt op Landgoed Vosbergen

Online cursus Alles over de Edese landschappen

Bewoners welkom op digitale startavond Klompenpad Aalst

beeldmerk levend landschap

Levend Landschap: Inwoners Doornenburg, Gendt en Hulhuizen nu aan zet!