Bewoners welkom op startavond Klompenpad Speuld-Staverden

In de gemeente Ermelo is het goed wandelen. Naast het streekpad Veluwe Zwerfpad, Klompenpad Pelserpad en meerdere wandelroutes bij Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap en Kasteelen komt daar nog een nieuw Klompenpad bij. In de omgeving van Speuld en Staverden wil de buurtvereniging Speuld e.o. graag een nieuwe wandelroute ontwikkelen. Op maandagavond 21 januari is in De School met de Bijbel (Speulderbrink) een startavond voor het nieuwe Klompenpad. De avond is bedoeld voor bewoners en geïnteresseerden die mee willen helpen om een Klompenpad te ontwikkelen en/of kennis hebben over de cultuurhistorie van het gebied. U bent van harte welkom. De startavond begint om 20.00 uur in de Speulderbrink, Garderenseweg 205 in Speuld. Inloop met koffie vanaf 19.45 uur.

Klompenpaden

In Gelderland en Utrecht zijn inmiddels 111 Klompenpaden ontwikkeld door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en Landschap Erfgoed Utrecht. De routes worden ontwikkeld en onderhouden samen met een groep lokale vrijwilligers.

Klompenpaden zijn bewegwijzerde wandelroutes door (voormalig) agrarisch gebied. Liefst over onverharde paden dwars door het land van de boer, langs boerenerven en over landgoederen. Met het zichtbaar maken en herstellen van oude paden wordt een deel van de identiteit van het historische landschap hersteld. Het is de combinatie van natuur met cultuurhistorie die de Klompenpaden zo geliefd maken. Voor omwonenden brengt het een stukje geschiedenis van de eigen omgeving tot leven. Voor recreanten zijn de verhalen interessant maar zeker ook het avontuurlijke en boerenkarakter van de paden.

Kansen voor Speuld en omgeving

Klompenpaden maken het platteland toegankelijk en leveren daarmee een stimulans aan de lokale economie. De ontwikkeling van een nieuw Klompenpad vormt een waardevolle aanvulling op het bestaande wandelnetwerk. De paden lopen regelmatig over particuliere erven en gronden waar je normaliter niet kunt komen. Voor de openstelling van hun grond ontvangen agrariërs een vergoeding.

Bewonersavond

Op de startavond wordt het project toegelicht. Alle aanwezigen krijgen de kans om hun kennis over oude wandelpaden, cultuurhistorische interessante objecten en hun ideeën voor de route aan te dragen. Op kaarten kunnen zij aangeven welke plekjes de moeite waard zijn te bezoeken en welke paden er vroeger door het buitengebied hebben gelopen. De informatie dient als basis voor de route. Een werkgroep (waarvoor men zich op deze avond kan aanmelden) bestaande uit bewoners en betrokken partijen, gaat vervolgens aan de slag met de realisatie van het Klompenpad.

Kijk voor meer informatie op www.klompenpaden.nl of de Klompenpaden Facebookpagina.

Ook interessant

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Bewoners welkom op startavond Klompenpad Wilp

Bewoners welkom op online startavond Klompenpad Hall

Bewoners welkom op startavond Klompenpad Elden

Opening 100ste Gelderse Klompenpad in Alphen aan de Maas

Klompenpad

Eerste Klompenpad in gemeente Montferland is open vanaf 2 juli

Zoemende boomgaarden en 100ste Gelderse Klompenpad in Landschapsnieuws

Samen met het waterschap realiseren we mooie dingen