Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Winssen

Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor bijen, herstel en aanplant van hoogstamboomgaarden, opruimen van de uiterwaarden of het aanleggen van erfbeplanting? Heeft u ideeën voor een mooier landschappelijk Winssen? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Winssen op woensdag 21 september 2016. Deze informatieavond is geweest

Winssen heeft een aantrekkelijk buitengebied en een mooie groene kern. Om de waarden van het buitengebied en deze kern verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start het project Levend Landschap. Dit is een samenwerking tussen de Hoogstambrigade Winssen, die zich inzet voor behoud van Dorpsboomgaard ’t Groene Hart bij de St. Antonius van Padua kerk in Winssen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de gemeente Beuningen. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Informatieavond Levend Landschap Winssen

steenuilenkast-ophangenTijdens een informatieavond willen wij ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Winssen een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie en cultuurhistorie. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, het opknappen van een vervallen gebouwtje, noem maar op. We zijn ook benieuwd naar uw informatie en wensen over het landschap rond Winssen, bijvoorbeeld uw verhalen van vroeger, of wat u het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? Als we de ideeën hebben verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Samen maken we het landschap rond Winssen nog mooier. Lees hier onder de resultaten van de informatieavond

Bewoners bedenken ruim dertig ideeën voor een mooier Winssen

Nestkasten ophangen in de dorpsboomgaard, een wandelroute door de uiterwaarden en over de oeverwal, een nieuwe haag bij het Kerkpad. Dat zijn enkele van de ruim dertig bewonersideeën voor een mooier landschap rondom Winssen. Op de ideeënavond Levend Landschap Winssen op 21 september hebben bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap op papier gezet. Bekijk hier de ideeënlijst.

Bewonersavond op 12 oktober 2016

U bent van harte welkom op de tweede bewonersavond op woensdag 12 oktober om 20.00 uur in ontmoetingscentrum De Paulus in Winssen. Op deze avond gaan we de ideeën met elkaar verder uitwerken en worden werkgroepen gevormd die daarna aan de slag gaan met de daadwerkelijke uitvoering. We zoeken nog inwoners die mee wil helpen met de uitvoering van één of meer ideeën. Heeft u de eerste avond gemist en staat er een idee tussen waar u zich ook graag voor wilt inzetten? Of heeft u zelf een idee waar u mee aan de slag wilt? Dan horen wij dit graag! U kunt dit voor 10 oktober doorgeven aan Saskia Bemer.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de bewonersavond op 12 oktober te komen, maar heeft u wel een idee waar u mee aan de slag wilt? Dan kunt u contact opnemen met Saskia Bemer van SLG.