Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Wekerom – De Valk

Aanleg van bloemrijke bermen, herstel van houtsingels, plaatsen van een picknickbank, ophangen van vogelnestkasten of verzamelen van sagen en legenden? Heeft u ideeën over hoe om te gaan met het erfgoed, de ecologie, het landschap en de recreatie in en om Wekerom en De Valk? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap op maandagavond 12 november 2018. De informatieavond begint om 20.00 uur in het Kulturhus De Hooge Valk, Hoge Valkseweg 52a  in De Valk. De inloop is vanaf 19.45 uur. Belangenvereniging Wekerom en Plaatselijk Belang De Valk nodigen jong en oud van harte uit om te komen.

Afwisselend landschap, rijke bewoningsgeschiedenis en bijzondere planten en dieren

Het landschap in en rond Wekerom en De Valk is afwisselend. Er zijn oude landbouwgronden op de Wekeromse eng, landbouwgebied “de Maten”, onverharde paden en beken zoals de Grote Valkse Beek. Daarnaast kent het gebied een rijke en lange bewoningsgeschiedenis. Denk alleen al aan de talloze grafheuvels, de IJzertijdboerderij, de papiermolen of de vele sagen en legenden, die er bestaan over Het Wekeromse Zand. Ook komen in de omgeving bijzondere planten- en diersoorten voor zoals rietorchis, torenkruid, geelgors, hazelworm en bruine vuurvlinder.

Bewonersavond

We zijn benieuwd wat u het meeste waardeert aan het landschap, de ecologie en de cultuurhistorie. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen? Om hierachter te komen starten Belangenvereniging Wekerom en Plaatselijk Belang De Valk in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap.

Tijdens de bewonersavond willen wij met u in gesprek om het typische landschapsbeeld, de ecologie, de cultuurhistorie en recreatie rond Wekerom en De Valk een impuls te geven. Wat zou u graag willen zien of doen? Het kan gaan om het aanplanten van bomen en struiken, bouwen van een insectenhotel, plaatsen van houten landhekken, aanleggen van een buurtmoestuin, een avond over sagen en legenden, een snoeicursus, noem maar op. Op deze avond worden tal van ideeën verzameld.

Vervolgstappen

Na de bewonersavond vindt er later dit jaar een tweede bijeenkomst plaats waarop de ideeën verder worden uitgewerkt. Op deze avond ontstaan vaak diverse werkgroepen, die met elkaar aan de slag gaan om ideeën uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Samen maken we Wekerom en De Valk nog aantrekkelijker.

Contact en meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne van Driesten van Belangenvereniging Wekerom of Wilco Snellen van Plaatselijk Belang De Valk of via 06-15894706.

Het project Levend Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Ede en Provincie Gelderland.

Ook interessant

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Zwolle

Inwoners bedenken ideeën voor Levend Landschap Rietmolen

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Wichmond

Doe ook mee met beplantingsproject Maasdriel in het Groen

Middelste bonte specht

Maar liefst 4 verschillende spechtsoorten ontdekt op Landgoed Vosbergen

Online cursus Alles over de Edese landschappen

Bewoners welkom op digitale startavond Klompenpad Aalst

beeldmerk levend landschap

Levend Landschap: Inwoners Doornenburg, Gendt en Hulhuizen nu aan zet!