Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Tuil

Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor vlinders en bijen, herstel van poelen, aanleg natuurspeelplek, recreëren in uiterwaarden, vastleggen van oude verhalen of aanleggen van erfbeplanting? Heeft u ideeën om het landschap rond Tuil aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Tuil op woensdag 1 november 2017. De informatieavond begint om 20.00 uur in het dorpshuis Tuil, Sint Antoniestraat 5 in Tuil. Iedereen is van harte welkom!

Tuil heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Stichting Natuurspeeltuin Tuil in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken. Kom met ideeën!

Ideeën verzamelen

Tijdens een informatieavond willen wij ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Tuil een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie/biodiversiteit, jeugdeducatie, streekgeschiedenis en toegankelijkheid. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, recreëren in uiterwaarden, aanleg natuurspeelplek, noem maar op. We zijn ook benieuwd naar uw informatie en wensen over het landschap rond Tuil, bijvoorbeeld wat u het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag!
Als we de ideeën hebben verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Samen maken we het landschap rond Tuil nog aantrekkelijker.

Levend Landschap Tuil wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Neerijnen en de Provincie Gelderland.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de uitwerkavond te komen, maar wilt u wel met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met de heer Freek Aalbers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, of via telefoon 026-3537444.

Ook interessant

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Zwolle

Inwoners bedenken ideeën voor Levend Landschap Rietmolen

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Wichmond

Doe ook mee met beplantingsproject Maasdriel in het Groen

Middelste bonte specht

Maar liefst 4 verschillende spechtsoorten ontdekt op Landgoed Vosbergen

Online cursus Alles over de Edese landschappen

Bewoners welkom op digitale startavond Klompenpad Aalst

beeldmerk levend landschap

Levend Landschap: Inwoners Doornenburg, Gendt en Hulhuizen nu aan zet!