Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Megchelen

Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor insecten, jeugd betrekken bij landschap of meer wandelroutes en bankjes in het buitengebied? Heeft u ideeën en dromen voor een mooier landschappelijk Megchelen? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Megchelen op dinsdag 24 september 2019.
De informatieavond begint om 19.30 uur in zaal ter Voert, Oranjeplein 1 in Megchelen. Comité Leefbaarheid Megchelen nodigt iedereen van harte uit.

Megchelen heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om het dorp en de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Comité Leefbaarheid Megchelen in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Ideeën verzamelen

Comité Leefbaarheid Megchelen is benieuwd naar uw ideeën en wensen met betrekking tot uw woonomgeving: wat mist u nog, wat is bijvoorbeeld verdwenen maar is het waard om terug te brengen in het landschap, wat zou u waarderen? Tijdens de bewonersavond is ruimte voor alle mogelijke ideeën en plannen over thema’s als landschap, ecologie, cultuurhistorie, toegankelijkheid en jeugd- en natuureducatie. Alle inbreng van klein tot groot is welkom.
Op basis van de aangedragen ideeën gaan bewoners samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland aan de slag om deze wensen zo veel mogelijke te realiseren.

Ben u verhinderd op 24 september maar heeft u wel ideeën, stuur deze dan per e-mail op naar Erik van Eek van Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Levend Landschap Megchelen wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Oude IJsselstreek en de Provincie Gelderland.