Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Hattem

Heeft u mooie ideeën voor het buitengebied van Hattem of voor de Hattemerpoort? Zoals meer bloemrijke bermen, het terugbrengen van houtsingels, verbeteren van leefgebied voor bijen, insecten en vogels, het opruimen van zwerfafval of het bevorderen van de migratie van dieren en planten van de Veluwe naar de uiterwaarden? Wilt u meehelpen om met elkaar projecten over landschap, biodiversiteit, cultuurhistorie, toegankelijkheid en educatie te realiseren voor Hattem? Vereniging Landschap en Milieu Hattem nodigt alle inwoners van Hattem uit om met elkaar ideeën te bedenken en uit te voeren. Iedereen is welkom op de ideeënavond Levend Landschap Hattem op dinsdag 18 september 2018. De bijeenkomst begint om 20.00 uur in IJscowd IJsboerderij, Hilsdijk 100 in Hattem. Inloop vanaf 19.45 uur. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

Ideeën verzamelen

Tijdens de ideeënavond verzamelen we alle ideeën die bij u en andere stadsbewoners leven om Hattem en het omringende landschap te verfraaien! Op een vervolgbijeenkomst gaan we die ideeën verder uitwerken en willen we werkgroepen vormen om de ideeën te kunnen uitvoeren.

Project Levend Landschap

De Vereniging Landschap en Milieu Hattem (VLMH) organiseert samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en gemeente Hattem het Levend Landschap project. Met deze aanpak biedt SLG bewoners uit Hattem ondersteuning en begeleiding bij het omzetten van ideeën naar concrete uitvoering in de omgeving. Met uw inzet en medewerking kunnen we een uitvoeringsprogramma opstellen voor Hattem. We hopen samen de schouders onder een nog aantrekkelijkere stad te zetten!

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christien van der Zwart van SLG, telefoon 026-3537444 of via c.vanderzwart@landschapsbeheergelderland.nl.

Ook interessant

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Zwolle

Inwoners bedenken ideeën voor Levend Landschap Rietmolen

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Wichmond

Doe ook mee met beplantingsproject Maasdriel in het Groen

Middelste bonte specht

Maar liefst 4 verschillende spechtsoorten ontdekt op Landgoed Vosbergen

Online cursus Alles over de Edese landschappen

Bewoners welkom op digitale startavond Klompenpad Aalst

beeldmerk levend landschap

Levend Landschap: Inwoners Doornenburg, Gendt en Hulhuizen nu aan zet!