Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Est

Aanleg van ecologische verbindingszones, inzaaien van bloemen voor bijen en andere insecten, aanplanten van meer groen zoals hagen, heggen en hoogstamboomgaarden rond Est, vastleggen van oude verhalen, oprichten van een hoogstambrigade of herstel van oude paden? Heeft u ideeën om de kern en het landschap rond Est aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Est op woensdag 23 mei 2018. De informatieavond begint om 20.00 uur in het dorpshuis Est, Dorpsstraat 12 in Est. Iedereen is van harte welkom!

Est heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Stichting Dorpstafel Est in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken. Kom met ideeën!

Ideeën verzamelen

wormkruidbij_Peter EekelderTijdens een informatieavond willen wij ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Est een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn cultuurhistorie, ecologie/biodiversiteit, landschap, toegankelijkheid en educatie/jeugd. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, aan de slag met streekeigen beplanting, aanleg wandelroute, noem maar op. We zijn ook benieuwd naar uw informatie en wensen over het landschap rond Est, bijvoorbeeld wat u het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag!

Uitwerken en uitvoeren plannen

Als we de ideeën hebben verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, een helpende hand of beschikbaar stellen van grond. Samen maken we de kern en het landschap rond Est nog aantrekkelijker.

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft veel ervaring met het ondersteunen van projecten als het Levend Landschap. Levend Landschap Est wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Neerijnen en de Provincie Gelderland.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de uitwerkavond te komen, maar wilt u wel met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met de heer Freek Aalbers van SLG, telefoon 026-3537444 .

Meer informatie over Levend Landschap

Uitgelicht: Levend Landschap
Flyer aanpak Levend Landschap
Actuele Levend Landschap projecten

 

Ook interessant

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Zwolle

Inwoners bedenken ideeën voor Levend Landschap Rietmolen

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Wichmond

Doe ook mee met beplantingsproject Maasdriel in het Groen

Middelste bonte specht

Maar liefst 4 verschillende spechtsoorten ontdekt op Landgoed Vosbergen

Online cursus Alles over de Edese landschappen

Bewoners welkom op digitale startavond Klompenpad Aalst

beeldmerk levend landschap

Levend Landschap: Inwoners Doornenburg, Gendt en Hulhuizen nu aan zet!