Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Ederveen – De Klomp

Onderhoud van landschapselementen langs het pad Wallenburg, ontwikkeling Klompenpad nabij Oudendijk, aanleg van hondenlosloopgebied, verfraaien dorpsentrees en ophangen nestkasten voor steenuilen. Dit zijn ideeën die door inwoners van Ederveen – De Klomp zijn aangedragen bij de Belangenvereniging Ederveen – De Klomp. Heeft u ook ideeën voor een aantrekkelijker landschap rondom Ederveen – De Klomp? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap op donderdag 3 mei 2018. De informatieavond begint om 20.00 uur in het Dorpshuis De Zicht aan de Marktplein 10 in Ederveen. De inloop is vanaf 19.45 uur. Iedereen is van harte welkom!

Ederveen – De Klomp heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Belangenvereniging Ederveen – De Klomp in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken. Doe mee!

Ideeën verzamelen

Tijdens een informatieavond willen wij ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Ederveen – De Klomp een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie, cultuurhistorie, toegankelijkheid en jeugd/educatie. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, vastleggen van streekverhalen, meer wandelpaden noem maar op. We zijn ook benieuwd naar uw informatie en wensen over het landschap rond Ederveen – De Klomp, bijvoorbeeld uw verhalen van vroeger of wat u het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag! Als we de ideeën hebben verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Samen maken we het landschap rond Ederveen – De Klomp nog mooier.

Levend Landschap wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Ede en de Provincie Gelderland.

Bent u niet in de gelegenheid om naar de uitwerkavond te komen, maar wilt u wel met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met de heer Jacob Bouw van Belangenvereniging Ederveen – De Klomp via e-mail.

Kijk hier voor meer informatie over dit project.
Meer informatie over Levend Landschap.

 

Ook interessant

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Wichmond

Doe ook mee met beplantingsproject Maasdriel in het Groen

Middelste bonte specht

Maar liefst 4 verschillende spechtsoorten ontdekt op Landgoed Vosbergen

Online cursus Alles over de Edese landschappen

Bewoners welkom op digitale startavond Klompenpad Aalst

beeldmerk levend landschap

Bewoners dragen bij aan een levend landschap rond Gendt en Doornenburg

Doe mee met Loarns Landschap

Doe mee met Levend Landschap Ophemert