Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Brakel

Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor bijen, herstel en aanplant van hoogstamboomgaarden of het aanleggen van erfbeplanting? Heeft u ideeën voor een mooier landschappelijk Brakel? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Brakel op maandag 17 oktober 2016. De informatieavond begint om 20.00 uur in wooncomplex Wilhelminahof, Wilhelminalaan 13 in Brakel. Iedereen is van harte welkom!

Doe mee!

Brakel heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) in samenwerking met de Dorpsraad Brakel en met hulp van Natuurwacht Bommelerwaard het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken. Doe mee!

Informatieavond Levend Landschap Brakel

Tijdens een informatieavond willen wij ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Brakel een impuls te geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie en toegankelijkheid. Het kan gaan om een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen met bloemen voor bijen, een nieuwe wandelroute, noem maar op. We zijn ook benieuwd naar uw informatie en wensen over het landschap rond Brakel, bijvoorbeeld uw verhalen van vroeger, of wat u het meeste waardeert. Wat is er verdwenen en is het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag!

Als we de ideeën hebben verzameld, is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Samen maken we het landschap rond Brakel nog mooier.

Meer informatie: Freek Aalbers