Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Balgoij

Nestkasten voor steenuilen, bloemrijke bermen voor bijen, herstel en aanplant van hoogstamboomgaarden of het aanleggen van erfbeplanting? Heeft u ideeën voor een mooier landschappelijk Balgoij? Kom dan naar de bewonersavond Levend Landschap Balgoij op maandag 25 april 2016. De informatieavond begint om 20.30 uur in Dorpshuis ’t Ballegoyke, Boomsestraat 2b in Balgoij. Inloop met koffie en thee is vanaf 20.15 uur. Jong en oud is uitgenodigd om mee te doen en te denken. Iedereen is van harte welkom!

Balgoij heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners starten Stichting Leefbaar Balgoy en Stichting Landschapsbeheer Gelderland het project Levend Landschap Balgoij. In 2014 is een Landschapsbiografie opgeteld die hiervoor als handvat dient. Levend Landschap is een interactief proces waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen. Jong en oud is van harte welkom om mee te denken. Doet u mee?

Stichting Leefbaar Balgoy en omgeving en Stichting Landschapsbeheer Gelderland willen tijdens een informatieavond ideeën verzamelen om het typische landschapsbeeld en de cultuurhistorie rond Balgoij een impuls geven. Belangrijkste thema’s zijn landschap, ecologie en cultuurhistorie. Het kan gaan een actie voor meer vlinders, het inzaaien van bermen, het opknappen van een vervallen gebouwtje, noem maar op. We zijn ook benieuwd naar uw informatie en wensen over het landschap rond Balgoij, bijvoorbeeld uw verhalen van vroeger, wat u waardeert. Wat is er verdwenen en vindt u het waard om terug te brengen of wat zou u graag anders zien? Misschien heeft u zelfs al een concreet idee om uit te laten voeren? We horen het graag!
Als we de ideeën hebben verzameld is de volgende stap om de plannen ook daadwerkelijk uit te voeren. Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Samen maken we het landschap rond Balgoij nog mooier.

Meer informatie: Martijn Grievink