Bewoners Wekerom en Otterlo planten streekeigen bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Bewoners uit het buitengebied van Wekerom en Otterlo planten binnenkort ca. 16.000 struiken en 800 bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan Wekerom en Otterlo in het Groen, een beplantingsproject van Belangenvereniging Wekerom, Otterlo’s Belang, de gemeente Ede en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 12 december op een speciaal ingerichte drive-through. Een ophaalservice van bomen en struiken voor een groener Ede!

Ruim 85 deelnemers ontvangen op 12 december hun beplanting. Zij planten 16.000 inheemse struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en ca. 800 laan-, knot- en/of hoogstamfruitbomen op hun eigen terrein. De uitdeeldag begint om 8.30 uur op het terrein van de Van de Haar Groep, Matenweg (tegenover huisnummer 1) te Wekerom. Vanwege de coronamaatregelen wordt er geen gezamenlijke uitdeeldag georganiseerd maar wordt een “drive-through” gehouden. Hierbij worden de deelnemers in tijdvakken ingedeeld en blijven in de auto terwijl medewerkers van de Van de Haar groep, gemeente Ede en SLG de bomen en struiken op gepaste afstand opladen.

Veel animo voor aanplant bomen en struiken

Voor het beplantingsproject Wekerom en Otterlo in het Groen is veel animo. Bewoners in het buitengebied kregen een uitnodiging per post om deel te nemen aan een voorlichtingsavond om zo kennis op te doen over het landschap waarin ze wonen. Met een handreiking konden ze vervolgens zelf aan de slag om een plan te maken of ze konden zich aanmelden voor een veldbezoek op het erf. Vijfentachtig bewoners hebben zich hiervoor aangemeld en gaan nu ook daadwerkelijk aanplanten. Een mooi resultaat!

De uitvoering van dit project is in handen van de landschapsbeheerders van de gemeente Ede en SLG. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoners. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. Na het ophalen gaan bewoners aan de slag met het planten.

Het project ‘Wekerom en Otterlo in het Groen’ wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Gelderland.