Bewoners Nijkerk versterken biodiversiteit in het buitengebied

Bewoners uit het buitengebied van Nijkerk hebben afgelopen week ca. 6.500 struiken en 350 bomen ontvangen voor een mooier en meer gevarieerd buitengebied. Zij doen mee aan de biodiversiteitsimpuls Nijkerk. De uitdeeldag van het materiaal kon vanwege corona niet plaatsvinden. Daarom bezorgde de boomkweker op donderdag 21 en vrijdag 22 januari de bomen en struiken bij de 27 deelnemers aan huis.

Foto aanplant: Ferry Bouw

Bomen, struiken en nestkasten

Gemeente Nijkerk en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) wierven in juni deelnemers voor het versterken van landschap en biodiversiteit door aanleg van inheemse beplanting, kruidenrijke randen en het plaatsen van nestkasten en insectenhotels. Zevenentwintig bewoners hebben zich aangemeld en planten op eigen terrein ruim 6.500 struiken zoals de sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos aan en ook nog eens 350 knot-, laan- en hoogstamfruitbomen. Daarnaast plaatsen zij ruim 30 insectenhotels en/of nestkasten voor erfvogels en egels. Ook wordt bijna 5000 vierkante meter aan perceelsranden ingezaaid met inheemse kruiden. De nestkasten en insectenhotels worden deze week door een adviseur van SLG bij de deelnemers langs gebracht. Het zaaizaad wordt begin februari per post geleverd.

Streekeigen en aantrekkelijk voor diersoorten

De uitvoering van dit project is in handen van SLG. Alle deelnemers aan het project zijn door een adviseur van SLG coronaproof bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoners. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Het gaat om bomen en struiken die in het landschap passen en in ons land voorkomen. Door aanplant en inzaai van streekeigen struik- en plantensoorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. De meidoorn bijvoorbeeld bloeit in het voorjaar en geeft voedsel voor wilde bijen en in het najaar komen de bessen waar vogels van smullen. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan.

Gunstige subsidiemogelijkheden

Bewoners deden een eigen bijdrage en konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. Het project Biodiversiteitsimpuls Nijkerk wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Gelderland en de gemeente Nijkerk.

Ook interessant

hoogstamfruit

Help mee en zet Neder-Betuwe in het groen

Veenhuizerveld

Gebiedsproces Veenhuizerveld

Zoemende boomgaarden en 100ste Gelderse Klompenpad in Landschapsnieuws

Locaties gezocht voor vijf bijenoases in Wageningen

Webinar over unieke Achterhoekse fruitcollectie van Hennie Rossel

Grote belangstelling voor webinars over financiering van natuurinclusieve landbouw

Webinar over biodiversiteit in Nijkerk

Weidevogelvrijwilliger Wiebe Hoekstra telt grutto’s in het Ommerense veld