Bewoners Huissen en Angeren planten bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Bewoners uit Huissen en Angeren planten binnenkort struiken en bomen voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan ‘Huissen Angeren in ’t groen 2’, een beplantingsproject door ons gecoördineerd. De uitdeeldag van het plantmateriaal vindt plaats op zaterdag 12 maart. 25 deelnemers planten samen ongeveer 50 laanbomen, 90 hoogstamfruitbomen en 5000 struiken als sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos op hun erf. Wethouder Theo Peren opent de plantdag om 10.00 uur. Hij plant een boom op het terrein van de familie Janssen-Olieslager aan De Geer 20 in Huissen.

Dit beplantingsproject is een vervolg op Huissen en Angeren in het groen, die vorig jaar werd georganiseerd. Het doel is het groene karakter van de gebieden ’t Zand, Dijkzone, Rietkamp en Leutensche Leigraaf versterken. Door het aanplanten van hagen, heggen, hoogstamboomgaarden en solitaire bomen krijgt het eigentijdse landschap een mooi en oorspronkelijk karakter. Deelnemer Van de Pas uit Huissen deed vorig jaar mee: “Het project is een verrijking voor het gebied. De beleving van het landschap wordt anders en fraaier. Ik ben een liefhebber van groen. Door de subsidie en de professionele begeleiding ben ik over de streep getrokken.”

Streekeigenbeplanting

De uitvoering van dit project is in onze handen. Alle deelnemers aan het project zijn door een van onze adviseurs bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoner. Zaterdag 12 maart ontvangen alle deelnemers hun bomen en struiken. Ze krijgen vooraf nog een korte instructie hoe ze de bomen moeten aanplanten. Na het ophalen gaan de deelnemers aan de slag met het planten. Het resultaat wordt een gevarieerd buitengebied met streekeigen beplanting!

Dit project is een samenwerking van Projectbureau Herstructurering Glastuinbouw Huissen en Angeren, Stichting landschapsbeheer Gelderland en Stichting Lingewaard Natuurlijk. ‘Huissen en Angeren in het groen 2’ is ook een van de projecten binnen Levend Landschap Huissen en Angeren. De komende jaren voeren bewoners hierbinnen nog meer projecten uit. Neem voor meer informatie contact op met Martijn Grievink van SLG, telefoon 026-3537444.