Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Bewoners van de gemeente Heerde kunnen meehelpen om de biodiversiteit in het buitengebied te versterken. De eerste deelnemers van de ‘Biodiversiteitsimpuls Heerde’ hebben afgelopen week al 1.600 struiken en 50 bomen ontvangen voor een mooier en meer gevarieerd buitengebied. De boomkweker bezorgt vanwege corona op vrijdag 5 maart de bomen en struiken bij deelnemers aan huis.

Gemeente Heerde en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) benaderden vorig jaar een aantal bewoners in het buitengebied om mee te doen aan de biodiversiteitsimpuls, door het aanleggen van inheemse beplanting, kruidenrijke randen en het plaatsen van nestkasten of insectenhotels. Dit ging om mensen die al eerder interesse hadden getoond voor de landschappelijke versterking van hun terrein.

Zes van hen doen mee met het project. Zij planten op eigen terrein bijna 1.600 struiken zoals de sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos aan en ook nog eens 50 knot-, laan- en hoogstamfruitbomen. Daarnaast plaatsen zij 2 insectenhotels en wordt 2.100 vierkante meter aan perceelsranden en overhoekjes ingezaaid met inheemse kruiden. Het zaaizaad is begin februari al per post geleverd.

Streekeigen en aantrekkelijk voor diersoorten

De uitvoering van dit project is in handen van SLG. Alle deelnemers aan het project zijn door een adviseur van SLG coronaproof bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant en inzaai van streekeigen struik- en plantensoorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. De meidoorn bijvoorbeeld bloeit in het voorjaar en geeft voedsel voor wilde bijen en in het najaar komen de bessen waar vogels van smullen.

Heerde en biodiversiteit

De gemeente Heerde heeft veel aandacht voor biodiversiteit. Zo doet de gemeente ook mee aan ‘Gemeenten Adopteren Soorten’. Samen met groene organisaties uit de gemeente zijn de vlindersoort blauwtje en de egel als adoptiesoorten gekozen. Gezamenlijk zullen de organisatie en de gemeente een actieplan opstellen om deze twee soorten te beschermen. Dit komt ook de gehele biodiversiteit ten goede.

Doet u mee?

Wilde bijen, vlinders, egels en andere dieren hebben het moeilijk en kunnen wel wat hulp van bewoners gebruiken. Hoe kunt u deze dieren op uw terrein helpen? Bewoners in het buitengebied van Heerde kunnen zich nu aanmelden voor een biodiversiteitsplan. Het maximum aantal deelnemers is bereikt. U kunt zich alleen nog aanmelden voor de reservelijst. We zoeken naar extra mogelijkheden voor een vervolgproject. Hopelijk kunt u dan  meedoen!

Kijk op de projectpagina voor meer informatie en om u aan te melden.

Dit project wordt gefinancierd door Provincie Gelderland en de gemeente Heerde.

Ook interessant

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

Word ook een patrijzenteller en meld je aan voor de online cursus

hoogstamfruit

Doe deze winter mee aan beplantingsactie in Neder-Betuwe

Campagne Bomen voor Koeien 2022

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Rossel Collectierassen horen thuis op Achterhoeks erf

Uitdeeldag van succesvolle actie vogelbosjes op de Veluwe

aanplant

Inwoners Terbroek planten streekeigen bomen en struiken voor een mooier buitengebied