Bewoners Culemborg maken van hun tuin, balkon en erf een paradijs voor wilde bijen en vlinders

slobkousbij_Peter_Eekelder

Wilde bijen, vlinders en andere insecten kun je niet alleen helpen op het eigen erf maar zeker ook in je tuin of op je balkon. Daarom doen maar liefst 150 inwoners mee aan het beplantingsproject voor meer biodiversiteit van de gemeente Culemborg en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Bewoners uit de stad brengen bijvriendelijke beplanting aan in hun tuin of op hun balkon. Bewoners uit het buitengebied planten bijvriendelijke struiken en bomen op hun erf. De feestelijke uitdeeldag voor deze beplanting is zaterdag 30 november van 10.00 tot 15.30 uur in Culemborg aan de Costerweg, op de parkeerplaats tegenover nummer 14. Wethouder Joost Reus deelt de eerste struik uit.

Op 22 mei jl. was er een goedbezochte informatieavond over biodiversiteit in Culemborg. Er waren presentaties door de Vlinderstichting, SLG en de gemeente en er was een informatiemarkt. Maar liefst 136 mensen met stadstuin of balkon doen mee aan het initiatief om hun tuin of balkon om te vormen tot een bijenparadijs. Stadsbewoners konden op de website van SLG zien welke planten goed waren voor wilde bijen en vlinders en konden bijvriendelijke planten uitkiezen. Veertien inwoners uit het buitengebied van Culemborg hebben zich aangemeld voor een biodiversiteitsplan. Adviseur Femke Wolthaus van SLG heeft de eigenaren bezocht en een biodiversiteitsplan voor hun erven opgesteld.

Biodiversiteit onder grote druk

Om verschillende redenen is de biodiversiteit sterk afgenomen. Recent onderzoek naar insecten heeft dat duidelijk laten zien. Eén van de oorzaken is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid, doordat het landelijk gebied steeds eenvormiger is geworden met weinig ruimte voor bloeiende beplanting. Dat bestuivers (waaronder wilde bijen) het moeilijk hebben en in aantal achteruit gaan, is nadelig voor de biodiversiteit als geheel. Veel planten zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van bestuiving door insecten. Dat geldt indirect eveneens voor de dieren die daarvan weer afhankelijk zijn. En zonder bestuivers komt uiteindelijk ook onze voedselvoorziening in gevaar! Dankzij de bewoners uit Culemborg worden 150 erven, balkons en tuinen een paradijs voor wilde bijen, vlinders en andere insecten!

Het project is mogelijk gemaakt dankzij de provincie Gelderland en de gemeente Culemborg.

Ook interessant

Help vogels en plant een vogelbosje met bessen

Biodiversiteitsplan voor bewoners in het buitengebied van Doetinchem

Gerrit Zeldenrust uit Haaften uitgeroepen tot Gelderse boerenlandvogelvrijwilliger 2021

Informatiedag over ecologisch beheer in Nijkerk op 23 oktober

625 “Appeltjes van Oranje” voor de gemeente Buren

Project Poelen.nu zet poelen op de kaart

veldleeuwerik

Infoavond oprichting Akkervogelwerkgroep Bommelerwaard op 7 oktober

Maaien met de zeis_ David van Haren

Webinar insect-vriendelijk maaibeheer en praktijkdag maaien met de zeis in Nijkerk