Bewoners bedenken tientallen ideeën voor een aantrekkelijker Otterlo

Versterken en verfraaien van de dorpsentree’s, aankleden van de leegstaande tankshop, versterken zichtbaarheid en eigenheid van de engen, realiseren uitzichtpunt op de Hoge Zandbergen met uitzicht op dorp, bundelen van oude Otterlose verhalen en sagen, onderhouden van het oorlogsmonument door Otterlose jeugd. Dit is een greep uit de ideeën aangedragen door bewoners van Otterlo op de ideeënavond van 24 oktober jl. Op de uitwerkavond Levend Landschap op dinsdag 28 november 2017 gaan we kijken hoe we deze en andere wensen naar concrete resultaten kunnen brengen. De uitwerkavond begint om 19.30 uur in het dorpshuis De Aanloop, Sportlaan 5 te Otterlo. Jong en oud is van harte welkom om te komen. Ook bewoners die niet aan de ideeënavond deelnamen zijn van harte welkom om mee te denken.

Otterlo heeft een aantrekkelijk buitengebied. Om de waarden in het buitengebied verder te versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners start Otterlo’s Belang in samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) het project Levend Landschap. Levend Landschap is een interactief proces, waarin bewoners hun wensen en ideeën voor het landschap naar voren kunnen brengen.

Tijdens de uitwerkavond bespreken we de acties die nodig zijn om tot uitvoering te komen. Wat moet er allemaal gebeuren om daadwerkelijk de schop in de grond te kunnen zetten? Wat kunnen bewoners zelf en waarbij is ondersteuning nodig? Soms is daar wat geld voor nodig, nog vaker gaat het om samenwerking, handjes of beschikbare grond. Energie bij bewoners voor de uitvoering van hun plannen is een voorwaarde voor succes. We gaan de ideeën per thema verder uitwerken. Op deze avond ontstaan vaak werkgroepjes, die met elkaar aan de slag gaan om een idee uit te voeren. Dus wilt u ideeën uitgevoerd zien? Help dan meedenken op de uitwerkavond!

Bent u niet in de gelegenheid om naar de bewonersavond op 28 november te komen, maar wilt u wel met een idee aan de slag? Dan kunt u contact opnemen met de heer Freek Aalbers van Stichting Landschapsbeheer Gelderland of via telefoonnummer 026-3537444.

Levend Landschap Otterlo wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Ede en de Provincie Gelderland.

Kijk hier voor meer informatie.

Ook interessant

Doe ook mee met beplantingsproject Maasdriel in het Groen

Middelste bonte specht

Maar liefst 4 verschillende spechtsoorten ontdekt op Landgoed Vosbergen

Online cursus Alles over de Edese landschappen

Bewoners welkom op digitale startavond Klompenpad Aalst

beeldmerk levend landschap

Bewoners dragen bij aan een levend landschap rond Gendt en Doornenburg

Doe mee met Loarns Landschap

Doe mee met Levend Landschap Ophemert

Levende bodem, 20e Natuurwerkdag en webinars over biodiversiteit in herfstnummer Landschapsnieuws