Bewoners Barneveld planten streekeigen bomen en struiken voor een mooier buitengebied

Bewoners uit het buitengebied van Barneveld hebben maar liefst 7.000 struiken en 175 bomen geplant voor een mooier buitengebied. Zij doen mee aan Barneveld in het Groen, een beplantingsproject van de gemeente Barneveld en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Vanwege de coronamaatregelen was er geen feestelijke uitdeeldag maar werden de bomen en struiken afgelopen vrijdag bij alle 25 deelnemers thuisbezorgd door de kweker.
Foto: familie Top

Op vrijdag 15 januari jl. ontvingen de deelnemers hun beplanting van de kweker. Daarna gingen zij aan de slag met het planten van het groen op eigen terrein. In totaal zijn in het buitengebied van Barneveld 7.000 nieuwe inheemse struiken zoals sleedoorn, meidoorn, hazelaar en Gelderse roos en 175 nieuwe laanbomen en/of hoogstamfruitbomen geplant.

Veel animo voor aanplant bomen en struiken

Foto: Cees van der Hout

Voor het beplantingsproject Barneveld in het Groen is veel animo. De uitvoering van dit project is in handen van SLG. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de bewoners. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Door aanplant van streekeigen soorten wordt een terrein weer aantrekkelijk voor allerlei diersoorten. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

Ook aankomende jaren worden de beplantingsacties in de gemeente Barneveld voortgezet. Dit jaar is het buitengebied van de dorpskernen Zwartebroek en Terschuur weer aan de beurt.

Het project ‘Barneveld in het Groen’ wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Gelderland.

Ook interessant

Help de akkervogels in de Bommelerwaard met een patrijzenhaag!

Word ook een patrijzenteller en meld je aan voor de online cursus

hoogstamfruit

Doe deze winter mee aan beplantingsactie in Neder-Betuwe

Campagne Bomen voor Koeien 2022

Helmen, vogelbosjes en andere beplantingsacties in Landschapsnieuws

Rossel Collectierassen horen thuis op Achterhoeks erf

Uitdeeldag van succesvolle actie vogelbosjes op de Veluwe

aanplant

Inwoners Terbroek planten streekeigen bomen en struiken voor een mooier buitengebied