Belang groene vrijwilligers benadrukt

Op vrijdag 10 maart is in de tuin Radiant in Buren het manifest “De kracht van de groene vrijwilliger” ondertekend. Het manifest is een initiatief van de groene vrijwilligersorganisaties SoortenNL, IVN, LandschappenNL en BoerenNatuur. De 12 provincies en het ministerie van EZ steunen dit initiatief. Met het manifest geven deze partijen aan hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor de instandhouding van natuur en landschap in Nederland.

Manifest

Al meer dan honderd jaar zetten groene vrijwilligers zich in om planten en dieren te beschermen, landschap en natuur te onderhouden én het grote publiek te laten genieten van de groene wereld. De ondertekenaars van het manifest willen dat alle mensen (ongeacht levensfase, opleidingsniveau, culturele achtergrond of woonplaats) de mogelijkheid hebben om zich in te zetten voor hun leefomgeving. Dat is goed voor natuur en landschap én goed voor de mensen zelf.

Bv Buren tijdens NLdoet

De ondertekening van het manifest vond plaats in de tuin Radiant waar iedereen werd verwelkomd door Burgemeester De Boer van Buren. Bv Buren (Burgers voor Buren) ging in de tuin aan de slag tijdens NLdoet. De vrijwilligersgroep wil de tuin toegankelijk maken voor een groter publiek. Ze knappen de paden op, de plantencollectie wordt uitbreid en een moestuin met vergeten groenten wordt aangelegd. De tuin is samen met het Plantsoen, de Hoogstamboomgaard, het Fruitlaantje en het Kastanjelaantje onderdeel van een groter geheel: “de groene loper”. Bv Buren wordt ondersteund door Stichting Landschapsbeheer Gelderland, net als 8.000 andere vrijwilligers in Gelderland.

Impuls voor groene vrijwilligers

Met de ondertekening van het manifest start een traject waarin een impuls wordt gegeven aan de bestaande infrastructuur voor groene vrijwilligers en waarbij deze verder wordt verstevigd, uitgebreid en gemoderniseerd. De initiatiefnemers roepen alle organisaties, die zich ook inzetten voor natuur en landschap en groene vrijwilligers een warm hart toedragen, op mee te werken aan een mooie en vitale groene omgeving en het manifest te ondertekenen.

Meer informatie over het Manifest en ruimte voor ondertekening: www.groenevrijwilliger.nl