Behoud de gescheperde schaapskudde

Behoud de gescheperde schaapskudde, erken de cultuurhistorische- & belevingswaarde. De Stichting Gilde van Traditionele Schaapherders heeft recent de Tweede Kamer een brandbrief gestuurd over de financiële problematiek bij het in stand houden van gescheperde schaapskuddes. Dat zijn schaapskuddes die worden gehoed door een herder met honden.

LandschappenNL deelt namens 20 provinciale organisaties de in de brief geuite zorgen zeer. Het is belangrijk dat de traditioneel gescheperde schaapskudde blijft bestaan. Daarvoor is een solide structuur nodig, dusdanig dat kuddes ook op lange termijn in stand gehouden kunnen worden. Daarin is op dit moment verre van voorzien: zo er al geld gelabeld is, is sprake van krimpende budgetten.

Foto's: Gilde van Traditionele Schaapherders
Foto’s: Gilde van Traditionele Schaapherders

LandschappenNL is daarom blij dat ook het ministerie van Economisch Zaken hecht aan het voortbestaan van deze schaapskuddes: staatssecretaris Martijn van Dam heeft de Stichting Gilde van Traditionele Schaapherders eerder dit jaar subsidie verleend om Heideboerderij-pilots van de grond te trekken. Een vernieuwend concept. Maar geen panacee voor het financieringsvraagstuk.
Verheugend is het daarom in de Kamerbrief van de staatssecretaris (21 november jl) te lezen dat Van Dam erkent dat schaapsherders te kampen hebben met een exploitatietekort en dat hij wil komen tot oplossingen. Verschillende partijen in de Kamer besteden aandacht aan dit onderwerp bij de begrotingsbehandeling van deze week, waaronder de PvdA en de ChristenUnie .

Ons inziens moeten die oplossingen overigens niet alleen komen uit de hoek van EZ. Traditioneel gescheperde schaapskuddes vertegenwoordigen belangrijke cultuurhistorische waarden en zijn waardevol uit oogpunt van beleving van het landschap. Deze publieke waarden worden nog niet of nauwelijks gefinancierd, enkele provinciale en lokale initiatieven daargelaten.
Substantiële ondersteuning vanuit het voor cultuurhistorie verantwoordelijke ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ligt ons inziens erg voor de hand. En het besef van de toeristische aantrekkingskracht van een ‘schaapskudde-met-herder’, maakt mede-financiering vanuit het ministerie van EZ alsmede het recreatief/toeristisch bedrijfsleven en de horeca volkomen logisch.

LandschappenNL steunt het Gilde daarom graag in haar pleidooi voor een structurele financiering door de overheid en overheden: eentje die aanvullend is op het natuurbudget, en gebaseerd is op de belangrijke cultuur-historische waarde van de gescheperde schaapskudde.