Beekvrijwilligers Waterschap

Ruim 200 betrokken inwoners met veel waterkennis zetten zich als vrijwilliger in voor Waterschap Vallei en Veluwe. In hun buurt houden zij beken schoon, ze vertellen jonge scholieren over het zuiveren van afvalwater en doen onderzoek naar vissoorten. Om hen en hun inzet te waarderen organiseerde het Waterschap zaterdag 24 september in Apeldoorn een bijeenkomst die jaarlijks terugkeert. Daar maakten de vrijwilligers kennis met elkaar en met de verschillende taken.

Expertise

Waterschap Vallei en Veluwe werkt op een structurele en goed georganiseerde manier met vrijwilligers. Dat gebeurt omdat het Waterschap hun inzet erg belangrijk vindt. Het groeiend aantal vrijwilligers maakt een vast deel uit van de organisatie en is inmiddels niet meer weg te denken. Daarom heeft het Waterschap Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) ingeschakeld: vanwege de expertise in het opstellen van vrijwilligersbeleid en de ervaring met het werken met vrijwilligers in landschapsbeheer. SLG zorgt voor opleiding van de nieuwe beekgroepen en stelt speciale gereedschappen beschikbaar. Hoe voer je onderhoud in het water uit? Hoe ga je aan de slag? En welke gereedschappen gebruik je? Deze vragen worden beantwoord in een praktische training waarin ook aandacht is voor flora en fauna in en
rond de beek.

beek-nog-uitsnijdenOnbekendheid wegnemen

Arbeidsveiligheid, visonderzoek, het zuiveringsproces en het verwijderen van takken en bladeren uit beken waren onderwerpen die aan bod kwamen tijdens de vrijwilligersbijeenkomst op zaterdag 24 september in Apeldoorn. Jaap Cornelissen geeft op de rioolwaterzuiveringsinstallaties Harderwijk en Elburg rondleidingen aan leerlingen. ‘Een dag als vandaag, waarop we als vrijwilligers uit verschillende invalshoeken samenkomen, vind ik erg leerzaam. Ik ben als vrijwilliger actief, omdat het schoonmaken van afvalwater achter hekken gebeurt. Ik vind het fascinerend om de onbekendheid van dat werk weg te nemen en jongeren bewust te maken door uit te leggen hoe en waarom we dat doen.’

Gezond en schoon water plus de beleving daarvan is belangrijk voor nu en voor volgende generaties.