Archeologiewacht Putten

Er zijn nog veel grafheuvels in Gelderland te vinden. Veel van deze historische elementen worden overwoekerd door bomen en struiken en zijn daardoor niet meer goed zichtbaar. Daarbij verstoren de wortels van bomen, struiken en braam de archeologische sporen onder onze voeten.
We willen het archeologische erfgoed graag voor de toekomst behouden en richten daarom, vaak in opdracht van een gemeente, archeologiewachten op. Deze enthousiaste vrijwilligers gaan aan de slag met het weer zichtbaar maken en houden van grafheuvels en celtic fields. Zij doen dit vaak op een ochtend, een aantal keer per jaar en in overleg met (een archeoloog van) een gemeente.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over deze vrijwilligersgroep en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u per email contact opnemen met de coördinator:

Email: Dhr. C. Zijderveld

De groep is werkzaam in de gemeente Putten.