ARBO & veiligheid landschapsbeheergroepen (digitaal)

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor beheer en behoud van natuur en landschap. Het werk is niet zonder risico’s. Aandacht voor je eigen veiligheid en dat van collega-vrijwilligers is van groot belang. Maak van werken in de natuur nooit een routineklus!
Veel natuurwerk wordt gedaan door zelfstandig werkende groepen. Op eigen terreinen of in gebieden van anderen. Welke verantwoordelijkheid heb je als vrijwilliger zelf? Hoe voorkom je ongelukken? Hoe bereid je de werkdag voor en hoe geef je een veilig werken instructie?

Datum: donderdag 10 september
Tijd: 20.00 uur (tot uiterlijk 21.30 uur)
Aantal: maximaal 20 personen (bij veel animo wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd)
Doelgroep: coördinator en/of Arbo vrijwilliger van een landschapsbeheergroep (max. 2 personen per werkgroep)
Gespreksleider: Saskia Bemer en medewerker vrijwilligerswerk

Kijk ook eens op: