ANBI gegevens

Stichting Landschapsbeheer Gelderland heeft een ANBI status. De overheid heeft in 2013 bepaald dat de verstrekking van informatie door goede doelen via internet een wettelijke voorwaarde wordt voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI. Hieronder leest u de benodigde informatie.

Naam organisatie: Stichting Landschapsbeheer Gelderland
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverband Informatienummer): 89.07.699
Contactgegevens: Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Rosendael 2a, 6891 DA in Rozendaal
Telefoon: 026 3537 444.
Email: info@landschapsbeheergelderland.nl
Doelstelling: Het stimuleren en coördineren van activiteiten die leiden tot herstel, instandhouding en duurzame ontwikkeling van een hoogwaardig landschap in de provincie Gelderland en voorts het verrichten van al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.
Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: Beleidsplan 2021-2025 ‘Betrokken bij landschap!’ 
Bestuur:
Arjan Vriend – directeur-bestuurder
Raad van toezicht:
Joost van Oostrum – voorzitter
Eelco Schurer – lid
Willem Meijers – lid
José Blom – lid
Adrie Hottinga – lid
Meest actuele activiteiten: Jaarbericht 2021
Beloningsbeleid: Jaarverslag 2020
Financiële verantwoording: Jaarverslag 2020

Kijk ook eens op: