Ambassadeur Putten

Naam: Karl Blokland

Woonplaats: Putten

Contact: bloklandpeels@gmail.com

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein: Sinds 2017

Oppervlakte eigen terrein: 2,5 ha

Trots op: heggen, bosjes en boomgaard en de toename van dieren en planten op het terrein afgelopen jaren

Motivatie ambassadeur

Doordat we veel variatie in begroeiing hebben en wisselend maaien neemt het aantal planten en dieren op ons terrein heel snel toe. Graag deel ik onze ervaringen en hoop ik ook van anderen te leren.

 

Weiland

We hebben 2 ha weiland en vijf pony’s/paarden. Van 1 ha maaien we 2 snedes gras voor eigen hooi. We composteren onze eigen mest en proberen het organische stof gehalte van de bodem te verhogen waardoor er een beter bodemleven ontstaat en daarmee het weiland minder gevoelig is voor droogte. We willen geen Jacobskruiskruid in onze weides dus enige bemesting is nodig. Het kruidenrijk gras is goed voor de paarden, maar ook voor allerlei insecten, vlinders en vogels.

 

Hazen

Er groeien veel hazen op in onze tuin, door de variatie van open en gesloten delen van het terrein. Langs alle weilanden hebben we ‘Zeeuwse’ hagen geplant (meidoorn, sleedoorn, veldesdoorn en egelantier). Ook hebben we een paar ruigtehoeken met bomen en struiken.

 

 

 

Hoogstamboomgaard

We hebben een kleine hoogstamboomgaard op ons terrein. Deze hebben we verder uitgebreid met een aantal oude fruitrassen. In de stallen broeden boerenzwaluwen. Die zijn erg welkom, want het zijn echte vliegenvangers.

 

 

 

 

 

 

Wat zou je graag willen leren en/of delen?
Ik zou graag willen leren over ‘goed’ weilandbeheer, meer kruiden maar geen Jacobskruiskruid. Ook zou ik nog meer willen weten over de hoogstamboomgaard en het creëren van meer nestgelegenheid voor vogels en dan vooral zwaluwen.

Kijk ook eens op: