Ambassadeur Oldebroek

Naam: Erik en Jennie Schuiling

Woonplaats: Oosterwolde

Contact: info@opheteekt.nl

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein: sinds 2018

Oppervlakte eigen terrein: 14.000 m2

Trots op: hoogstamboomgaard, grotere diversiteit aan vlinders/insecten/vogels/kleine zoogdieren

Ons terrein

Sinds 2017 wonen we in een monumentale boerderij met bijbehorende schuren op een oud boerenerf. Ons doel is de boerderij te restaureren met behoud van de authentieke elementen en daarnaast de cultuurhistorische waarden van het boerenerf te behouden c.q. te versterken met veel aandacht voor biodiversiteit.
Het terrein bestaat o.a. uit een hoogstamboomgaard, houtsingel, weiland voor paarden en schapen, paardenbak, moestuin en siertuin. We zijn eigenlijk nog maar kort bezig op het erf, maar het is mooi om te zien dat er nu al een grotere diversiteit aan insecten, vlinders, vogels en kleine zoogdieren is. Zo is al vrij snel de boerenzwaluw gekomen en dit aantal wordt elk jaar groter. Door het ophangen van nestkastjes en het aanplanten van heesters en bomen zijn er veel meer soorten vogels gekomen. Verder zien we meer egels, mollen, vleermuizen, etc.

Vogels, wilde bijen en vlinders

Op het land en in de siertuin zien we meer insecten en vlinders. In de siertuin worden niet alleen cultuurplanten gebruikt, maar ook inheemse planten. Ook staan er verschillende fruitbomen in de siertuin, zoals een oude Gieser Wildeman, en hebben we 2 winterrietperen en een kweepeer voor de boerderij aangeplant. Het achtererf moet nog worden ingericht, maar het is de bedoeling dat we daar voornamelijk inheemse planten gaan gebruiken. Door het gebruik van streekeigen beplanting willen we zo veel mogelijk insecten, vogels, wilde bijen en vlinders aantrekken die van nature in onze omgeving voorkomen. Dit jaar gaan we een lage stapelmuur maken voor verschillende insecten, kleine zoogdieren en inheemse muurplanten. Met inheemse beplanting kijken we in hoeverre er op een natuurlijke manier voor de wilde bijen kan worden gezorgd. Ook het weiland voor de paarden en schapen zal de komende jaren aandacht vragen qua beheer en diversiteit. Wat verder nog ontbreekt is een waterplek.

Hoogstamboomgaard

In de oorspronkelijke boomgaard stonden nog maar 7 oude fruitbomen, waaronder de appels ‘Present van Engeland’ en ‘Yellow Transparent’. De rest van de fruitbomen was dood gegaan door ouderdom. We zijn blij dat door het aanplanten van verschillende oude rassen appels, peren, pruimen, kersen en een kweepeer we nu 21 fruitbomen in de boomgaard hebben staan. We zijn lid van een hoogstambrigade om ervaringen uit te wisselen over het onderhoud. Aan de rand van de boomgaard ligt de houtsingel, bestaande uit een oud gedeelte met o.a. elzen, wilgen en krentenboompjes. We hebben een begin gemaakt met een nieuw gedeelte, waarin ook andere inheemse heesters voorkomen zoals sporkehout, wilde kardinaalsmuts, Gelderse roos, hondsroos, kornoelje, meidoorn. Daarnaast hebben we daar heesters aangeplant die thuis horen in het voedselbos, zoals honingbes en appelbes.
Dit voorjaar zijn we begonnen met het aanbrengen van de eerste takkenril in de houtsingel. Om de hoogstamboomgaard gaan we een gemengde haag aanleggen om zo nog meer schuil- en nestgelegenheid te creëren.

Ambassadeur

We vinden het belangrijk én leuk om andere mensen te laten zien dat je met beperkte inspanning een veel grotere diversiteit aan planten en leefomgevingen kunt maken. Met als beloning veel meer variatie in flora én fauna.

 

 

 

Kijk ook eens op: