Ambassadeur Lochem

Naam: Mildred Lagerweij

Woonplaats: Harfsen

Contact: mildred.lagerweij@gmail.com

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein: Sinds 2011

Oppervlakte eigen terrein: 28.000 m2

Trots op: Het omvormen van een terrein met landbouwgrond naar een erf vol landschappelijke elementen

Motivatie ambassadeur

11 jaar geleden bestond het erf vooral uit landbouwgrond. Door het aanleggen van een hoog- en laagstamboomgaard, moestuin, struweel- en scheerhagen, vogelbosjes, hakhoutbos, houtsingels, rommelhoekjes en het planten van heel veel bloembollen neemt de biodiversiteit ieder jaar toe. Om de biodiversiteit verder te ontwikkelen wissel ik graag ideeën, inspiratie, kennis en ervaring uit.

Eetbaar natuurerf

Via de lindelaan kom je op een eetbaar natuurerf voor mens en dier. De voedselbosranden, moestuin, fruitbomen, walnotenboom en bessenstruiken zorgen in combinatie met de poel, vogelbosjes, kruidenrijke weilanden en de bloeiboog van drachtplanten voor een overvloed aan voedsel.

 

 

Beheer met vee

Het erf is een voorbeeld van hoe je met het houden van paarden, schapen, kippen en loopeenden het landschap kunt versterken. Om een weiland ligt een pad met bloemenrand en meidoornhaag met lindebomen. Recent is een houtsingel aangelegd waaromheen een paddock Paradise is gerealiseerd. Een paddock Paradise is een looppad om het weiland heen waar de paarden onbeperkt rond kunnen lopen en verblijven. De weilanden worden steeds rijker aan kruiden en bloemen. De geplante Miscanthus giganteus wordt gebruikt als stalstrooisel en mulch.

 

 

Grote poel

Het erf waarop zich ook een grote poel bevind wordt begrensd door houtsingels, heggen en hagen waarin een grote diversiteit aan vogels, insecten, knaagdieren, vleermuizen en egels leven.

 

Wat wil je leren?
Om de biodiversiteit op mijn erf verder te ontwikkelen wissel ik graag ideeën, inspiratie, kennis en ervaring uit.

Kijk ook eens op: