Ambassadeur Lingewaard

Naam: Marjolein Eeuwes

Woonplaats: Huissen

Contact: E-mail

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein: sinds jaren ’70

Oppervlakte eigen terrein: 8000 m2

Trots op: De bosjes op het land die we met rust laten, deze zijn na 50 jaar kleine stukjes natuur geworden. We genieten ook enorm van de bloemenweide en de hoogstamfruitbomen.

Motivatie ambassadeurschap

Het behoud en herstellen van stukjes natuur is belangrijker dan ooit. Echte natuur is er maar zo weinig in Nederland. We willen met onze ecologische tuin graag andere mensen inspireren. Als ambassadeur wil ik ook graag bijdragen aan het netwerk voor het behoud en versterken van de biodiversiteit in Gelderland.

Van akker naar natuur

Ons terrein wordt al meer dan 125 jaar bewoond door mijn familie. Het kent een geschiedenis van het kweken van tabaksbladeren, druiven en groenten. Mijn ouders besloten in de jaren zeventig niet mee te gaan in schaalvergroting en ze waren tegen het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Geïnspireerd door de Club van Rome hebben ze toen besloten het stuk land terug te geven aan de natuur. Inmiddels zijn de akkers om ons heen bebouwd en is het behoud van ons groene erf extra belangrijk geworden. Zie foto uit 1976: de  start van onze ‘natuurlijke’ akker.

 

Bijen in de bloemenweide

Na 50 jaar is er een soort minibiotoop ontstaan. Een uniek stukje groen, er groeien zelfs wilde orchideeën. Marjolein is trots op de bloemenweelde in de boomgaard en geniet van de vlinders en wilde bijen. “Drie soorten bijen op een zonnebloem, dat wil ik mensen laten zien”. Er zijn takkenrillen, rommelhoekjes, houtwallen, een poel, een rij oude knotwilgen, fruit- en notenbomen. Er is altijd iets te ontdekken in onze bostuin.

 

 

Rommelhoekjes

Het grasland met klavers maait ze insectvriendelijk. “In de winter laat ik de uitgebloeide bloemen bewust staan, zodat de insecten kunnen overwinteren.” Door de vele beschutte plekken voelen ook spechten, vleermuizen, hazen, fazanten, egels, muizen en steenmarters en vele andere dieren zich hier thuis.

Wat zou je graag willen leren en/of delen?
Ik hoop van elkaar te leren. Wat kom je als landeigenaar tegen? Onderhoud, landschapsbeheer, waterschap, buren enzovoort. En hoe kun je het land inzetten om anderen te inspireren mee te helpen aan meer biodiversiteit in je eigen tuin?

 

 

 

 

 

 

Kijk ook eens op: