Ambassadeur Elburg

Naam: Martin van der Kruijk

Woonplaats: Doornspijk

Contact: mailaanmartin@gmail.com

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein: sinds 2014

Oppervlakte eigen terrein: 18.600 m2

Trots op: Vogeltuin en project weidebiodiversiteit in samenwerking met SLE en gemeente Elburg

Wat is je motivatie om je als ambassadeur in te zetten?
Ik ben al als ambassadeur actief voor de gemeente Elburg en begeleidt meerdere projecten samen met de Stichting landschapselementen Elburg (SLE) en de afdeling “Groen” van de gemeente Elburg.

Vogeltuin

In 2014 zijn wij begonnen met de aanleg van een vogeltuin op 200 m2 paardenweide. Door middel van houtrillen is het afgezet en vervolgens met inheemse struiken, fruitbomen, weidebloemen, steenuilkasten en een ondiepe vijver ingericht als “vogeltuin”. Met dit jaar ons eerste broedpaar steenuilen.

Paardenweide

In 2019 hebben wij een reeds verschraalde (niet bemeste) paardenweide van 8000 m2 “teruggegeven” aan de natuur. Daar draaien we nu diverse projecten. Het project is in 2020 formeel opgeleverd door de wethouder van de gemeente Elburg middels publicatie in de lokale krant en de plaatsing van een infobord bij het terrein.

Het project bestaat uit verschillende onderdelen. De helft van de weide laten we gewoon gaan en beheren we door middel van sinusbeheer, 2x per jaar wordt er gemaaid en afgevoerd. De andere helft hebben we aanvankelijk geploegd en ingezaaid met ruderale zaden en een groot deel met een weidebloemenmengsel. Ook daar werd en wordt sinusbeheer toegepast. Dat leverde het eerste jaar mooie resultaten op maar daarna keerde het gras dominant terug.

Dit jaar hebben we het in proefstroken verdeeld waarbij we actief helpen om wat bloemenvariatie terug te krijgen in de weide. Dit doen we door het dominante gras af te plaggen en te verwijderen en te plaatsen op een “keverbank”. De kale grond is nu klaar om ingezaaid te worden met inheemse zaden waarbij we per proefstrook verschillende soorten zaaien. Daarmee hopen we te kunnen zien welke methode het best werkt en welke zaden soort het beste aanslaat op de voormalige paardenweide.

Bijenbak

Ons terrein heeft verder nog een bijenbak van 4×2 meter met puur zand ten behoeve van grondbijen etc. en een bijenhotel midden in de weide. Alles wordt omzoomd door houtrillen, houtsingels, struwelen en meidoorns. Deze dienen als verbindingen voor vogels en insecten. Zo wordt ook de resterende paardenweide (700m2) omzoomd door struwelen en is er een schaduwbosje van waterlinden.

Wat zou je graag willen leren en/of delen?
Het delen van onze ervaringen van de aanleg, het onderhoud en de problemen, zoals de dominantie van het gras waar wij mee te maken hebben gehad. Verder leer ik graag van anderen om me verder te ontwikkelen.

Kijk ook eens op: