Ambassadeur Berg en Dal

 Naam: Eric en Laura Fleuren

Woonplaats: Groesbeek

Contact: ericenlaura@outlook.com

Aantal jaren bezig met biodiversiteit op het eigen terrein: Sinds 2016

Oppervlakte eigen terrein: Ruim 5 hectare

Trots op: Rossel Collectie Boomgaard. Ons terrein is inmiddels foerageergebied en broedbiotoop voor de patrijs.

 

Beschrijving terrein:
Wij wonen met ons gezin als zesde generatie in een wederopbouwboerderij op de flank van de stuwwal. Omdat we graag ons steentje bij wilden dragen aan het verbeteren van de biodiversiteit in onze omgeving, hebben we in 2016 de hulp ingeroepen van SLG. Het door Saskia Bemer van SLG gemaakte inrichtingsplan vormde een eerste aanzet om het landschap (dat destijds vooral uit grasland bestond) te verbeteren en te verfraaien. Sinds 2016 zijn we samen met Bart Willers bezig om ons land om te vormen naar een oase van biodiversiteit. Er zijn sindsdien meerdere landschapselementen toegevoegd.

Rossel Collectie Boomgaard
Wij zijn vooral trots op de Rossel Collectie Boomgaard bestaande uit 92 verschillende bijzondere, zeldzame, oude hoogstamfruitrassen, waarvan het meerendeel afkomstig is uit de collectie van de bekende pomoloog en hoogstamfruitspecialist Hennie Rossel. Het idee daarvoor hebben we op de website van SLG gevonden.

Struweelhagen
Ons land is inmiddels omzoomd door meer dan een kilometer aan struweelhagen vol voedsel en nestgelegenheid voor onder andere vogels. Het is de bedoeling dat dit uiteindelijk vlechtheggen worden. Er zijn solitaire bomen aangepland zoals lindes, eiken en walnoten. Het grasland wordt steeds bloemrijker. Er zijn kruidenrijke graanakkerstroken, een gevlochten meidoorn knip- en scheerheg, een geriefhoutbosje ofwel houtsingel, een voedselbosrand, een patrijzenakker en we hebben nestkasten geplaatst voor allerlei vogels waaronder de kerkuil en de steenuil. Wij vinden het erg bijzonder om te zien dat de natuur zich direct herstelt als je ook maar iets aanlegt. Ons terrein is inmiddels foerageergebied en broedbiotoop voor de patrijs en daar zijn we echt trots op.

We bruisen nog van de plannen, bijvoorbeeld om de historische houtwallen die oorspronkelijk om de percelen hebben gelegen te herstellen, het aanleggen van een poel als drinkplaats voor wilde dieren, een takkenril, een insectenhotel en het oprichten van een hoogstambrigade. Het is immers belangrijk dat de boomgaard zo goed mogelijk wordt onderhouden, zodat het genetisch materiaal van de oude fruitrassen voor de toekomst behouden blijft.

Kijk ook eens op: