Online cursus Alles over de Edese landschappen

De gemeente Ede koestert vele mooie landschappen. De diversiteit aan landschappen is een belangrijke troef voor de gemeente, haar bewoners, de recreanten en toeristen, en de biodiversiteit.
Veel planten en dieren zijn afhankelijk van goed onderhouden landschappelijke beplantingen zoals knotbomen, heggen, houtsingels en hakhoutbosjes. Veel van deze elementen worden onderhouden door vrijwilligers of door de eigenaar zelf. Echter, op een aantal plaatsen ontbreekt het aan kennis of mankracht om het onderhoud goed uit te voeren. In kader van het themajaar ‘Ode aan het Landschap’ willen we meer kennis, aandacht en waardering genereren voor de Edese landschappen. Daarom organiseren de Edese werkgroepen van Levend Landschap in samenwerking met de gemeente Ede en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) dit voorjaar de online cursus ‘Alles over de Edese landschappen’. Doet u mee?

Cursusprogramma Alles over de Edese landschappen

U bent van harte welkom om deel te nemen aan deze cursus. Deelname is gratis. Het cursusprogramma bestaat uit vijf online bijeenkomsten, waarin u meer te weten komt over de Edese landschappen en biodiversiteit. U leert hoe u samen met andere bewoners de landschaps- en natuurwaarden kan versterken. Via een aantal opdrachten kunt u de opgedane kennis in uw eigen omgeving vervolgens uitvoeren. U kunt zich aanmelden tot en met 18 april. Deze cursus wordt aangeboden door de gemeente Ede en met steun van de provincie Gelderland.

   • 1e avond 20 april 2021: Ontstaansgeschiedenis van de Edese landschappen
    Tijdens de eerste cursusavond leert u hoe de bijzondere landschappen van Ede zijn ontstaan en welke verschillende soorten landschappelijke beplanting hier van oorsprong voorkwamen, hoe ze verdwenen uit het landschap en op welke manier ze weer terug kunnen komen in het landschap.
    Na afloop van deze bijeenkomst krijgt u de opdracht mee om karakteristieke landschappelijke beplanting in uw eigen omgeving te bekijken.
    Bekijk hier de presentatie terug (YouTube)
   • 2e avond 18 mei 2021: Aanleg, onderhoud en beheer landschappelijke beplanting
    De tweede cursusavond start met het bespreken we de opdracht van de eerste cursusavond. Daarna leert u hoe de verschillende soorten landschappelijke beplanting in de gemeente Ede, zoals hoogstamfruitbomen, houtsingels, hagen en bomen worden aangelegd, onderhouden en beheerd. U leert hoe beheer kan bijdragen aan meer biodiversiteit. Ook krijgt u inzicht in welke partijen en vrijwilligersgroepen zich al met beheer bezig houden. Na afloop van de cursusavond krijgt u de opdracht mee om in uw eigen omgeving te bekijken waar beheer van karakteristieke landschappelijke beplanting noodzakelijk is.
    Bekijk hier de presentatie terug (YouTube)
   • 3e avond 8 juni 2021: Landschap en ecologie
    De derde cursusavond start met het bespreken van de opdracht van de vorige cursusavond. Daarna leert u over de relatie tussen ecologie en het landschap, ecologisch beheer en inpassing in het landschap. Vier pijlers zijn hierbij belangrijk: voedselaanbod, nestgelegenheid, schuilgelegenheid en bescherming tegen bedreigingen. Aan het eind van de cursusavond weet u de vuistregels voor ecologisch beheer om de biodiversiteit op uw terrein te vergroten: niet overal hetzelfde beheer, niet alles tegelijk onder handen nemen en niet te netjes. Na afloop van de cursusavond krijgt u de opdracht mee om aan de hand van een checklist de biodiversiteit op uw eigen erf of in uw tuin te bekijken.
    Bekijk hier de presentatie terug (YouTube)
   • 4e avond 15 juni 2021: De Levende Tuin
    Werkgroep Bloemrijk Bennekom geeft op deze cursusavond de workshop de Levende Tuin, waarin u meer te weten komt over hoe u een groene en aantrekkelijke tuin voor uzelf en voor vogels, vlinders en andere dieren kunt maken. In de workshop leert u om een schetsontwerp voor uw eigen tuin te maken. Ook krijgt u tips hoe u met uw buren of in uw buurt een groen project kunt starten. Tuinervaring is niet nodig, wel het enthousiasme om uw tuin groener en diervriendelijker in te richten. Na de workshop krijgt u extra informatie opgestuurd, zodat u meteen aan de slag kunt. Ook wordt er een terugkomavond georganiseerd, waar u uw ervaringen kunt delen of vragen kunt stellen.
    Bekijk hier de presentatie terug (YouTube)
    Bekijk hier de informatiedocumenten die bij deze presentatie horen.
  • 5e avond 6 juli 2021: Vragenuurtje
   Stel op deze terugkomavond uw vragen en deel uw ervaringen met elkaar.

   

  Levend Landschap Ede

  De cursus een initiatief van Levend Landschap Ede. In ieder dorp in de gemeente Ede is een enthousiasmerende Levend Landschap bewonersgroep actief, die zich via projecten wil inzetten voor een aantrekkelijke leefomgeving.

  Themajaar Ode aan het Landschap – 2021
  In 2021 wordt er in Nederland aandacht besteed aan het thema Ode aan het Landschap. Nergens ter wereld is het landschap op korte afstand zó divers als in Nederland. Maar het vertelt steeds hetzelfde verhaal: de eeuwenoude verbinding tussen mens en natuur. En net zo lang vormt het Nederlandse landschap een inspiratiebron voor schilders, schrijvers en kunstenaars. Het landschap houdt ons ook een spiegel voor: keuzes uit het verleden hebben invloed op het landschap van de toekomst. Wij zullen we onze vindingrijkheid hard nodig hebben om het landschap leefbaar en vruchtbaar te houden.

  Tip! Boek Parels van de Edese landschappen

  Een aanrader voor deelnemers aan deze cursus is het boek Parels van de Edese landschappen. In dit fraaie boek  worden de vijf landschapstypen in het vrij toegankelijke buitengebied van de gemeente Ede beschreven. Het boek bevat 144 pagina’s vol met prachtige foto’s, informatieve teksten, interviews met Edese burgers die zich verbonden voelen met het landschap. Plus verhelderende tekeningen, dichtstbijzijnde fietsknooppunten en routekaarten van de elf Klompenpaden die het Edese grondgebied rijk is.

  Te bestellen bij Nieuwe Veluwe: stuur een email met uw adres en telefoonnummer naar bestellen@nieuweveluwe.nl of bel 0317-425880. Prijs: € 16,95.

  Met vriendelijke groet,

  Huub Hiemstra – Coördinator levend landschap Bennekom-De Kraats
  Geen Broere – Coördinator levend landschap Buurt Ede-Veldhuizen
  Wilco Snellen – Coördinator levend landschap De Valk
  Sjako Dekker – Coördinator levend landschap Ederveen-De Klomp
  Ron Reitsma  – Coördinator levend landschap Harskamp
  Marcelle van Leeuwen – Coördinator levend landschap Lunteren
  Jacqueline Morren – Coördinator levend landschap Otterlo
  Wim Kuster – Adviseur natuur en landschap bij de Gemeente Ede
  Freek Aalbers – Projectleider bij de Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Ook interessant

Doe ook mee met beplantingsproject Kootwijkerbroek in het Groen

Informatieavond Zwerfafvalbrigade Buren

Bewoners welkom op ideeënavond Levend Landschap Zwolle

Bewoners Heerde gaan biodiversiteit versterken

Inspiratiedag voor buitenlui over biodiversiteit in Sinderen

Inwoners bedenken ideeën voor Levend Landschap Rietmolen

Informatieavond biodiversiteit gemeente Buren

Meer bloemen, vlinders en bijen in Zaltbommel? Doe nu mee!