Zumpebeheergroep KNNV afd. Regio Doetinchem ( voorheen Zumpewerkgroep )

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Zumpebeheergroep en deelnemen aan hun activiteiten, neem dan per email contact op met de coördinator:

E-mail: Erwin van Loo

De Zumpe ligt laag in de omgeving met kwelwater en bestaat uit weiland, bos en moeras. De bodem is overal anders en biedt een basis voor een grote variëteit in flora en fauna met bijzondere soorten. Om de natuur en rust te behouden is het deel van de KNNV (aRD) alleen toegankelijk onder begeleiding tijdens Natuurwerkdag of met een excursie.

Sommige weilanden worden schraal gehouden en poelen vrij van vis. Het deel van de KNNV (aRD) is grotendeels niet geschikt voor machines en gebeurt zoveel mogelijk handmatig: Sloten en weiland maaien met de zeis en maaisel met handkar afvoeren, opslag met steekschop verwijderen, poelen met waadbroek opschonen, wilgen knotten, elzenstobben zagen.

In december 2012 vielen alle factoren samen om eindelijk een grote dichtgegroeide poel met een klein kraantje uit te graven.
Lees een artikel over het uitgraven van de Adderbroekpoel.

In januari 2015 had de KNNV (aRD) haar eigendom 100 jaar in bezit. Er is een fotoboek gemaakt met het verhaal van de afgelopen 100 jaar KNNV (aRD) in De Zumpe. Eind 2016 is een rapport over de flora en fauna van de periode 1915-2015 uitgebracht. Leden van de afdeling krijgen deze gratis.

Elk jaar rond eind april/ begin mei is er een voorjaarsexcursie. Opgaven via voorzitter@doetinchem.knnv.nl

Meer informatie vindt u op de website van de afdeling: KNNV afdeling Regio Doetinchem

Of neem een kijkje op onze Facebookpagina: Facebook KNNV Doetinchem

Of volg ons op Twitter: ZumpeKNNV

Zumpe 100jaar omslag