Zumpebeheergroep KNNV afdeling Regio Doetinchem

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Zumpebeheergroep en deelnemen aan hun activiteiten, neem dan per email contact op met de coördinator:

E-mail: Erwin van Loo

De Zumpe in Doetinchem is een natuurgebied van verschillende eigenaren.  Het ligt laag in de omgeving met kwelwater en bestaat uit weiland, bos en moeras. De bodem is overal anders en biedt een basis voor een grote variëteit in flora en fauna met bijzondere soorten. Om de natuur en rust te behouden is het deel van de KNNV terrein alleen toegankelijk onder begeleiding tijdens Natuurwerkdag of met een excursie.

De Zumpebeheergroep komt op donderdagmiddag samen. Meestal zijn er activiteiten in de natuur van De Zumpe of in de omgeving, maar leden gaan ook op werkbezoek. Genieten van de natuur en de gezelligheid staat voorop, het werk is dan mooi meegenomen! Vrijwilligers zijn wel en geen KNNV-ers, want het delen van de passie voor het behoud van de natuur is de gemene deler.

Sommige weilanden worden schraal gehouden en poelen vrij van vis. Het deel van de KNNV is grotendeels niet geschikt voor machines en gebeurt zoveel mogelijk handmatig. De andere delen van De Zumpe worden in overleg met de eigenaar onder handen genomen. Het werk is o.a.: waterkanten en weilanden maaien met de zeis en maaisel met handkar afvoeren, opslag met steekschop verwijderen, poelen met waadbroek opschonen, wilgen knotten, elzenstobben zagen, stukjes afplaggen, enz.

In december 2012 vielen alle factoren samen om eindelijk een grote dichtgegroeide poel met een klein kraantje uit te graven.
Lees een artikel over het uitgraven van de Adderbroekpoel.

In januari 2015 had de KNNV haar terrein 100 jaar in bezit. Er is een fotoboek gemaakt met het verhaal van de afgelopen 100 jaar. Eind 2016 is een rapport over de flora en fauna van de periode 1915-2015 uitgebracht. Leden van de afdeling krijgen deze gratis zolang de voorraad strekt.

Elk jaar rond eind april/ begin mei is er een voorjaarsexcursie in De Zumpe. Opgave bij  voorzitter@doetinchem.knnv.nl

KNNV is een landelijke natuurvereniging. De afdeling in Doetinchem heeft nog een plantenwerkgroep en een nachtvlindergroep. Meer informatie vindt u op de website van de afdeling: KNNV afdeling Regio Doetinchem

Of neem een kijkje op onze Facebookpagina: Facebook KNNV Doetinchem

Of volg ons op Twitter: ZumpeKNNV

Zumpe 100jaar omslag