Werkgroep praktisch natuurbeheer IVN-Rijk van Nijmegen

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

De werkgroep Praktisch Natuurbeheer maakt deel uit van de afdeling Rijk van Nijmegen van het IVN, vereniging voor natuur- en milieueducatie. Zij bestaat al vele jaren, begonnen in het natuurgebied de Bruuk bij Groesbeek rond 1980, langzamerhand uitgedijd tot tien natuurgebieden in en rond Nijmegen. De groep houdt zich bezig met beheers- en onderhoudswerkzaamheden.

Het doel is om de biotopen van een aantal kwetsbare soorten planten en dieren in stand te houden die worden bedreigd door natuurlijke ontwikkelingen, zoals het dichtgroeien met bomen en struiken of door menselijke oorzaken, zoals vermesting, vergrassing en verbraming.

Ook het in stand houden van een aantal elementen uit de “groene cultuur” (hoogstamboomgaarden, knotwilgen) behoort tot de taken van deze werkgroep. Met name waar terreinbeheerders geen tijd hebben voor dit soort activiteiten springen wij bij.

De werkzaamheden bestaan uit o.a.: verwijderen van braamopslag, opschonen poelen, knotten van wilgen, verwijderen (zagen of trekken) van (jonge) bomen, snoeien van hoogstamfruitbomen, afplaggen van heide. In de periode september t/m mei hebben we om de twee/drie weken op zaterdag (9.00 – 13.30 uur) een werkochtend.

Om de paar jaar wordt ons door scherpslijpers uit de afdeling gevraagd wat ons gewroet en gesnoei nu eigenlijk met educatie te maken heeft. We moeten ons als het ware verantwoorden. Ons antwoord luidt steevast; “Goed voorbeeld doet goed volgen” en ook: “Als wij dit niet doen, is er straks geen natuur meer om iets educatiefs over te vertellen”. Wij proberen wel onze werkzaamheden duidelijk naar de buitenwereld over te brengen. Bovendien bieden we groepen, die zelf de handen uit de mouwen willen steken in het kader van een uitje, personeelsdag of schoolproject daartoe gelegenheid. De ervaring leert dat zelf actief zijn een grote educatieve waarde heeft. Deelnemers hoeven niet naar lange verhalen te luisteren maar komen zelf met vragen over zaken die hun aandacht trekken. Dat geldt trouwens ook voor onszelf: Tijdens het werken dienen zich vele educatieve momenten aan.

Meer informatie

Voor meer informatie zie de site van ivn-nijmegen.

Je kunt contact opnemen met de coördinator, Hans Oosterbaan, van Praktisch Natuurbeheer om te informeren naar de mogelijkheden om vrijwilligerswerk te doen. Dit kan door middel van het sturen van een mail naar pn@ivnnijmegen.nl