Werkgroep Joodse begraafplaats Dinxperlo

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

werkgroep_joodse_begraafplaats_Dinxperlo_kleinEind 2012 is door de Belangenvereniging Dinxpers Belang het initiatief genomen om de Joodse Begraafplaats in Dinxperlo een opknapbeurt te geven. Met de gemeente Aalten is er contact gezocht. De gemeente Aalten heeft op haar beurt samenwerking gezocht met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland in Rozendaal. Alle  partijen reageerden direct enthousiast. De gemeente wilde het project ondersteunen, Dinxpers Belang zou zorgen voor bemensing en Stichting Landschapsbeheer Gelderland voor onder andere gereedschappen en advies. Vanaf mei 2013 is de werkgroep van Dinxpers Belang: Joodse begraafplaats, officieel!

De werkgroep is druk bezig geweest met het opknappen van de begraafplaats. De graven moesten worden schoongemaakt met zachte borstels en milde zeep. Grint voor de grafstenen werd vernieuwd en het grasveld gerenoveerd. Een nieuwe beukenhaag is geplaatst, de  omheining compleet vernieuwd. Bij de entree is een informatiepaneel geplaatst.

De werkgroep komt met regelmaat bijeen voor een terugkerend onderhoud.

Ook worden er leerlingen van de eerste klassen van de plaatselijke Scholengemeenschap Schaersvoorde bij betrokken. De leerlingen doen mee in het kader van de maatschappelijke stage en plegen onderhoud in de vorm van onkruid wieden en het opruimen van afval. Al fietsend door het dorp Dinxperlo krijgen leerlingen tevens uitleg over de Joodse oud bewoners van de Dinxperlose panden en hoe het met hen is afgelopen. Dit maakt veel indruk op de leerlingen.

Er is door de gemeente Aalten een erfgoedprijs toegekend aan de de werkgroep van het Dinxpers Belang en dit heeft geleid tot het uitbrengen van een lesbrief.

Meer informatie is te verkrijgen bij het bestuur:

Email: bestuur@dinxpersbelang.nl