Weidevogelwerkgroep Nijkerk

De boerenlandvogelvrijwilligers zetten zich in om de achteruitgang van de boerenlandvogels tegen te gaan. Er zijn twee soorten boerenlandvogelwerkgroepen, namelijk de weidevogelvogelwerkgroepen en de patrijzenwerkgroepen.

Weidevogelvrijwilligers beschermen nesten van weidevogels op boerenland. Ze plaatsen nestbeschermers en brengen het aantal nesten per gebied in kaart. Naast nestbescherming is bescherming van de kuikens (pullen) van groot belang. Vrijwilligers overleggen met boeren over hun maaibeleid en geven graag voorlichting. Het hoogseizoen voor een weidevogelvrijwilliger start in februari/ maart, wanneer de eerste vogels terugkeren uit hun overwinteringsgebied en loopt door tot juni/ juli. De vrijwilligers gaan vaak alleen of met zijn tweeën op pad.

Patrijzenvrijwilligers zetten zich in voor de patrijs door in het voorjaar tellingen te verrichten. Dit doen ze om de territoria van de patrijs in kaart te brengen. In het najaar en in de winter blijven de vrijwilligers de patrijzengezinnen (kluchten) volgen. Ze gaan vaak alleen of met z’n tweeën op pad en doen dag- en avondtellingen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Weidevogelwerkgroep Nijkerk en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u contact opnemen met de coördinator:

E-mail: Mw. J. de Groot

De groep is werkzaam in de gemeente Nijkerk.