Vereniging Natuur en Milieu Wijchen

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

De natuur in de gemeente Wijchen is enorm divers: de rijke bosgebieden, een prachtig rivierenlandschap en de schitterende vennen. De Vereniging Natuur en Milieu Wijchen (NMW) is een groep vrijwilligers die zich inzet voor ontwikkeling, behoud en versterking van die prachtige natuur en de waardevolle landschapselementen.

Nat_en_milieu_Wijchen_1Knotten & Snoeien
Veel kenmerkende landschapselementen hebben regelmatig onderhoud nodig. De wilg is zo een element. Lange rijen wilgen zorgen voor een prachtig gezicht en ze spelen een grote rol in het habitat van verschillende dieren. Om de karakteristieke knotvorm te bereiken en te behouden, worden de takken van wilgen om de 3 á 5 jaar afgezaagd. Van november tot april gaan we er regelmatig op uit om onderhoudswerk in de natuur te verrichten. Daar waar het gewenst is, planten we ook nieuwe bomen aan. Zo blijven deze bomen onderdeel van het Wijchense landschap. Iedereen die met een zaag en/of een takkenschaar kan omgaan is welkom om een keer op zaterdagochtend mee te doen met onze knotploeg.

Amfibieën & PoelenNat_en_milieu_Wijchen_2
Amfibieën komen praktisch gelijktijdig uit hun winterslaap en trekken massaal naar een nabijgelegen poel, plas of gracht om hun eieren af te zetten en te bevruchten. Tijdens de trektijd (februari-april) worden talloze amfibieën overreden. Op de belangrijkste plaatsen zorgen we dat de salamanders, padden en kikkers veilig de overkant van de weg halen. De groep kan tevens poelen onderhouden.

Vogels & Nesten
Deze groep bevordert de kennis van vogels door het houden van excursies. Zij zet zich in voor beschermde vogelsoorten in de gemeente Wijchen en naaste omgeving. Het plaatsen en controleren van nestkasten voor uilen behoort ook tot de vaste activiteiten.

Bescherming
De werkgroep bescherming denkt en praat actief mee bij (her)-inrichting van waardevolle landschappen in onze gemeente. De ecologische verbindingszone Heumen-Horssen die vlak langs Wijchen loopt is daar een voorbeeld van. We werken samen met gemeente Wijchen, Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap.

Geïnteresseerd?
Geniet u ook van de natuur in en om de gemeente Wijchen? Wilt u meehelpen deze nog aantrekkelijker te maken voor mens en dier? De vereniging NMW levert al jarenlang een enorme positieve bijdrage aan de flora en fauna in onze gemeente. U bent van harte welkom om een keer kennis te komen maken.

Lid worden
Wordt lid van de Vereniging Natuur en Milieu Wijchen. De contributie bedraagt € 5,- per jaar. U ontvangt dan regelmatig ons Infobulletin (waarin al onze activiteiten aangekondigd worden).

Om u aan te melden ga naar: natuurenmilieuwijchen.nl
Of stuur een berichtje naar: info@natuurenmilieuwijchen.nl

Steun
Wilt u onze activiteiten steunen maar wilt u zelf niet actief meedoen? Dat kan. Uw donatie is van harte welkom op bankrekeningnummer: NL 07 INGB 000201 98 22 t.n.v. Natuur en Milieu Wijchen