Vereniging Het Edelhert

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Vereniging Het Edelhert:
– Is een landelijk opererende vereniging, met de Veluwe als kerngebied.
– Geeft voorlichting over het grofwild in Nederland.
– Is betrokken bij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van grote hoefdieren.
– Werkt samen met alle grote Terrein Beherende Organisaties, zoals NM, SBB, GLK enz.
– Heeft een grote vrijwilligersgroep die zich 1 x per maand praktisch inzet voor
de verbetering van leefgebieden van het wild .
– Monitort de Veluwse ecoducten op het gebruik door het wild.
– Organiseert jaarlijks een 10-tal natuurexcursies voor leden en introducees.
– Biedt MAS-stages aan middelbare scholieren.
– Heeft een interessante en uitgebreide website: www.hetedelhert.nl

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de werkgroep landschapsbeheer van Vereniging Het Edelhert en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u per email contact opnemen met de coördinator:

E-mail: Dhr. H. Degen

De groep is werkzaam in de gemeenten Renkum, Arnhem, Ede en Apeldoorn.