Venel IVN Apeldoorn

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

De werkgroep Venel (Vrijwillig Educatief Natuur- en Landschapsbeheer) van IVN Apeldoorn steekt de handen uit de mouwen bij allerlei vormen van landschapsbeheer. ivn_apeldoorn_4

De groep werkt in de gemeente Apeldoorn

Het wilgen knotten is de meest bekende activiteit, maar er wordt ook gewerkt aan onder andere het schonen van sprengen, het snoeien van meidoornhagen en hoogstamfruitbomen en het trekken van dennetjes op de hei.
Bij al deze werkzaamheden gaat het om het in stand houden van oude landschapselementen, die ontstaan zijn onder invloed van de mens en dreigen te verdwijnen, doordat de eigenaar zelf niet meer in staat is ze te onderhouden.

We werken van begin september tot eind maart ongeveer eens in de twee weken op zaterdagochtend.

Er wordt regelmatig samengewerkt met jeugdgroepen van bijvoorbeeld Scouting en de NJN (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie).

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie: Gerrian Tacoma, tel. 055 – 5340943, e-mail: Gerrian Tacoma

Informatie over onze werkochtenden staat op: www.ivn.nl/apeldoorn

ivn_apeldoorn_2