Stichting Maasheggen Balgoy

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

logo_maasheggen_balgoy

De Stichting Maasheggen Balgoy zet zich in voor de karakteristieke (vlecht)heggen rondom Balgoy

Het landschap rond het historische en fraaie dorpje Balgoy ligt er slecht bij. Door schaalvergroting en intensivering van de landbouw is het groene netwerk van heggen en bomen verminderd. Het spanningsveld tussen agrarische productie enerzijds en de behoefte aan een natuurrijk en aantrekkelijk landschap heeft ook invloed op de kwaliteit van de aanwezige, op historische kaarten nog te traceren, landschapselementen. Het landschap rond Balgoy moet en kan, rekening houdend  met agrarische productie, veel mooier en natuurrijker zijn dan thans het geval is

Dat de kwaliteit van het Balgoyse landschap zoveel te wensen overlaat is temeer schrijnend omdat het prachtig historisch dorp aan de Maas is, dat veel fietsers en wandelaars er langs komen en dat het aansluit ecologische verbindingszone en natuurgebieden langs de Maas. Balgoy sluit aan bij de keten van Maasheggengebieden zoals Boxmeer, Cuijk, Beers, Heumen. Het is uitloopgebied van de gemeente Wijchen. Allemaal redenen om gezamenlijk het landschap rond Balgoy te restaureren en op duurzame wijze te beheren.

Staatsbosbeheer Rijk van Nijmegen-Zuid en de gemeente Wijchen zijn de twee eigenaren van het grootste deel van de Maasheggen rond Balgoy. De stichting is er in geslaagd de gemeente Wijchen, SBB en de stichting heg en landschap mee te krijgen in het herstelproject. Wij zijn gestart in 2009 en hebben o.a. vele honderden meters aanplant van heggen verzorgt en beheert in de gemeente Wijchen.

De Stichting staat altijd open voor nieuwe enthousiaste vrijwilligers die zich in willen zetten voor het mooie Maasheggen landschap.

Meer informatie

Website: www.maasheggenbalgoy.nl

Contactpersoon:
Rico Ariens