Stichting Landschapselementen Elburg

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

De Stichting Landschapselementen Elburg (SLE-www.landschapselementenelburg.nl) bestaat naast het bestuur uit een veertigtal vrijwilligers, die graag buiten in de natuur bezig willen zijn met onderhoud en/of aanleg van kleine landschapselementen. Ze knotten wilgen, zetten houtsingels af, planten nieuwe bomen en singels, plaatsen uilenkasten, ooievaarsnesten en landhekken en snoeien oude lindebomen.

Bescherming authentiek landschapOLYMPUS DIGITAL CAMERA
Het ontstaan van de SLE gaat eigenlijk terug naar het jaar 1989. Leden van de plaatselijke oudheidkundige vereniging Arent Thoe Boecop hielpen de Gemeente Elburg indertijd bij het inventariseren van het buitengebied.
Deze inventarisatie was nodig voor het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst. Tijdens de speurtocht naar “beschermingswaardige” panden in het buitengebied viel het op dat veel erven van boerderijen hun authentieke karakter hadden verloren. Coniferen vierden hoogtij en oude fruitbomen stonden er verloren en verwaarloosd bij. Toen twee jaar later de inventarisatie was afgerond en de monumentenlijst vastgesteld, besloot het bestuur van de oudheidkundige vereniging dat er niet alleen aandacht aan de historische binnenstad en de landgoederen geschonken moest worden, maar ook aan het authentieke landschap in het algemeen en de boerenerven in het bijzonder.

In 1992 werd ook de “werkgroep erfbeplanting” in het leven geroepen. De leden waren vertegenwoordigers van de gemeente Elburg, standsorganisaties, de oudheidkundige vereniging en milieugroep. Zij gingen samen enthousiast aan het werk, daarbij geholpen door subsidies van de Gemeente Elburg, het VSB-fonds en een bedrag van maar liefst 18.000 gulden van de Stichting “DOEN” van de Postcodeloterij.

In twee jaar tijd werden er circa 60 erven geheel of deels heringericht. Coniferen werden bijvoorbeeld vervangen door beukenhagen en op de erven voor de panden verscheen een keur aan hoogstamfruitbomen.
Het succesvolle project werd afgesloten met een feestelijke bijeenkomst op het erf van boerderij Vloedeinde, Eperweg 1 te ’t Harde. De toen zittende commissaris van de Koningin van Gelderland, de heer J.C. Terlouw, plantte op 25 maart 1994 de laatste boom van het project. Hij ontving hiervoor het eerste exemplaar van het fraaie tijdschrift “Boerenerven in Historisch Groen” (uitg. AtB nr.54).

OLYMPUS DIGITAL CAMERADoelstelling van SLE
“Het herstel van het historische karakter en de ecologische- en landschappelijke waarden van het buitengebied van de Gemeente Elburg, door herstel, aanleg en/of instandhouding van cultuur- en natuurhistorische landschapselementen”.

Om het bovenstaande doel te bereiken, werkt de SLE zeer nauw samen met de afdeling Bouwen en Milieu van de gemeente Elburg, Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), Programmabureau Veluwe Vallei, Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL), Milieugroep Perspectief uit Elburg en Natuur- en milieuvereniging Groentje uit Oldebroek.

Werkseizoen
De vrijwilligers van deOLYMPUS DIGITAL CAMERA SLE werken op circa tien zaterdagochtenden per seizoen vanaf oktober tot medio maart. De werkprojecten bevinden zich in principe binnen de gemeentegrenzen in het buitengebied van de gemeente Elburg.
Ook op dagen door de week is er een kleine groep vrijwilligers actief. Dit zijn vaak kleinere projecten, zoals het snoeien van leilindes of het plaatsen van landhekken.
Het is voor niemand verplicht om aan alle activiteiten mee te doen en de geplande werkzaamheden worden in overleg met de coördinaten van de SLE uitgevoerd.

Zin om mee te helpen?
Indien u zich kunt vinden met de doelstelling van de SLE en graag buiten in de natuur wilt bezig zijn, dan kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger. Neem dan contact op met een van de volgende coördinatoren: de heer Cor Duitman van de gemeente Elburg (tel: 0525-688706 ) of de heer E. Otten (tel: 0321-383104
).