Stichting Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Raatakkers aan de Panoramaweg in Bennekom

 

Wie zijn wij?
Stichting Landschapsbeheer Zuidwest Veluwe bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken voor herstel, behoud en ontwikkeling van natuur en landschap in de regio Ede, Bennekom, Wageningen.

 

Wij werken aan het snoeien van knotwilgen, houtwallen en kleine hoogstamboomgaarden, we plaggen stukjes heide om goede leefomstandigheden voor de zandhagedis te maken, en we zorgen dat de heide niet dichtgroeit en maken grafheuvels en z.g. ‘Celtic Fields’ weer zichtbaar in het landschap.

Werkzaterdagen
Landschapsbeheer Z.W. Veluwe organiseert vanaf september tot april in principe om de twee weken een werkzaterdag. Op zo’n dag zijn we meestal met 10-15 mensen, in een wisselende groep. Ieder is van harte welkom om mee te werken. Op de werkplek worden handschoenen en gereedschappen uitgereikt en krijgen nieuwkomers instructie en begeleiding m.b.t. werk en gereedschapsgebruik. We starten vanaf 10 uur en werken door tot een uur of 2.

Meer informatie

Op onze website staan de data en locaties van de werkdagen en achtergronden van zo’n werkplek. Uit de verslagjes van de vorige werkdagen krijgt u een goede indruk van onze activiteiten. Een week voor de werkdag gaat een email rond met de exacte locatie. Iedereen is van harte welkom om mee te helpen. Het is niet nodig zich voor een werkdag tevoren aan te melden.

Meedoen?

U kunt u aanmelden voor de emailattendering bij Aleid van der Kolk, 0317 413584 of landschapsbeheer@verrasjezelf.nl
De werkdagen staan op de site www.landschapsbeheerzuidwestveluwe.nl/