Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe

Een landschapsbeheergroep is actief met het beheer van kleine landschapselementen in het buitengebied. Vaak zijn dit hagen, knotbomen, struwelen en bomen(lanen). Deze kunnen op het terrein van de gemeente, het waterschap of een particuliere eigenaar liggen. Soms heeft een groep een eigen gebied in beheer of eigendom. Er wordt voornamelijk in het winterseizoen gewerkt. De meeste groepen komen op zaterdag(ochtend) bij elkaar, maar soms is de werkdag een doordeweekse dag. Lekker buiten werken, samen aan de slag en even het hoofd leeg maken zijn termen die passen bij dit vrijwilligerswerk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Stichting Biotoopverbetering Zuid-Veluwe en deelnemen aan hun activiteiten, dan kunt u per email contact opnemen met de coördinator via:

Bestuur van de stichting

Of kijk op hun eigen website.

De groep is werkzaam in de gemeenten Renkum, Ede en Arnhem